Ahmet Cemal Paşa Kimdir? Osmanlı Subayının Hayatı ve Dönemi Olayları

0
Advertisement

Ahmet Cemal Paşa kimdir? Osmanlı dönemi subaylarından Ahmet Cemal Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Ahmet Cemal Paşa; Osmanlı askeridir (Midilli 1872 – Tiflis 1922). 1895’te Harp Akademisi’ni bitirdi, kurmay yüzbaşı olarak merkezi Selanik’te bulunan 3. Ordu’da görev aldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. 3. Ordu’nun Erkan-ı Harb Reisliği’ne getirildi. Binbaşı olunca Rumeli Demiryolları müfettişi oldu. Bu görevi sırasında, İttihat ve Terakki’nin yayılması için çalışmalar yaptı, bu örgütün merkez üyeliğine seçildi. 10 Temmuz 1908’de Talat, Cavit ve Hafız Hakkı Bey ile birlikte, İttihat ve Terakki’nin genel merkez olağanüstü temsilcisi sıfatıyla İstanbul’a geldi. Bir süre Anadolu Islahat Heyeti ile birlikte Gebze’ye gitti. 31 Mart Olayı çıkınca, İstanbul’a döndü ve olay bastırıldıktan sonra Üsküdar mutasarrıfı oldu.

Ahmet Cemal Paşa

Ahmet Cemal Paşa

Ağustos 1909’da Adana Valiliği’ne atandı. 14 Ağustos 191 l’de Bağdat Valisi, 21 Eylül 1912’de Konya Redif Fırkası komutan vekili oldu. Bu fırkayla Vize’de Bulgarlara karşı savaştı. Pınarhisar Savaşı’nda büyük çabalarına karşın yenildi. Bu görevden sonra Umum Menzil müfettişliğine atandı ve rütbesi 6 Ekim 1912’de albaylığa yükseltildi. Babıali Baskını’nda görev üstlendi ve Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazam olması üzerine İstanbul Muhafızlığına atandı. İttihat ve Terakki’nin yönetime gelmesiyle Edirne’nin geri alınması konusunda çaba harcadı. Edirne’nin kurtarılması üzerine rütbesi ferikliğe yükseltildi. Önce Nafia, sonra da Bahriye Nazırı oldu. Osmanlı Donanması’na canlılık ve güç kazandırmak amacıyla Fransa ile ilişki kurmak için Paris’e gittiyse de başarılı olamadan geriye döndü.

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Bahariye Nazırlığı üzerinde kalmak koşuluyla İkinci Ordu Komutanlığı’na atandı. Ancak birkaç gün sonra, görevi Dördüncü Ordu Komutanlığı’na çevrildi. Mısır’ı İngilizlerden kurtarmak amacıyla bir sefer düzenlemek için Şam’a gitti. 12 bin kişilik bir birlik ile Tih Sahrası’nı geçerek, Mısır’a girdiyse de destek sağlanamadığından Süveyş Kanalı‘ndan geri dönmek zorunda kaldı. İkinci harekâtında da başarı sağlayamadı, İngilizlerin, Suriye ve Filistin üzerine giriştikleri saldırıları önlemek ve İngiliz yanlısı Araplarla başa çıkmak için çaba harcadı. Görevden alınınca İstanbul’a geldi.

Savaş Seferi yenilgiyle sonuçlanınca öteki İttihatçılar gibi ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Berlin’e yerleşti, Münih’e geçti, İsviçre’ye gitti. İngilizlere karşı savaşmak için Afganistan’a hareket etti. Taşkent’te eski Türk subaylarını bir araya toplayarak bir komite oluşturdu. Afgan Ordusu’nun eğitimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Enver Paşa‘ nın yanına geleceğini haber alınca onunla buluşmak üzere geldiği Moskova’dan Tiflis’e döndüğünde burada yaverleri Süreyya Bey ve Nusret Bey ile birlikte Ermeniler tarafından öldürüldü.

Advertisement

Suriye’deyken yaptığı incelemeler bir kitap halinde 1918’de Berlin’de basıldı: Alte Denkmaler aus Syrien Palastina und West-Arabien (Suriye, Filistin ve Batı Arabistan’ın Eski Eserleri) olup ayrıca anıları da yayımlandı (1923; Hatıralar, 1958).


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?