Ahmet Fehim Hayatı

0
Advertisement

Ahmet Fehim Kimdir? Ahmet Fehim hayatı, biyografisi, Tiyatro sanatçılarımızdan Ahmet Fehim hakkında bilgi.

AHMET FEHİM (1856-1930)

İlk tiyatro sanatkarlarımızdandır. Üsküdar’da doğdu. Babası tanınmış hattatlardan Abdül kadir Efendidir. Kısa bir tahsilden sonra Tophane fabrikasına girerek tornacılık öğrenmiş ve sanayi mektebi torna hocası olmuştur. Tiyatroya girişi yirmi yaşındadır, ilk defa meşhur Gedikpaşa Tiyatrosunda bir tercüme piyes olan «Sağırlar» da oynadı. Zamanın büyük sanatkarı Fasulyaciyan kendisiyle ilgilendi, onu alıp Bursa’ya götürdü.

Bursa’da Ahmet Vefik Paşanın himayesindeki tiyatroda Moliere’den tercüme edilen piyeslerde büyük başarı kazandı. Vefik Paşanın Bursa’dan ayrılması üzerine tiyatro dağılınca Ahmet Fehim kurduğu bir grupla memleketi dolaşarak Edirne, Trabzon, Ordu ve Çanakkale’de temsiller verdi, nihayet Ankara’ya gelerek orada iki buçuk yıl, kah artistlik yaparak, kah tabela yazarak geçindi. Daha sonraları İstanbul’a gelerek ilkin Gedikpaşa tiyatrosunda, sonra da Mınakyan tiyatrosunda çalıştı. Kendi namına bir Vodvil Tiyatrosu kurarak ihtiyarlığına kadar burada çalışan Fehim Efendi hayatının son yıllarında İstanbul Şehir Tiyatrosunun eski şekli olan Darülbedayi’de komedi hocalığı da yaptı. Büyükadada gömülüdür.


Leave A Reply