Ahmet Hamdi Akseki Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Ahmet Hamdi Akseki Kimdir? Ahmet Hamdi Akseki hayatı, biyografisi, kitapları, eserleri hakkında bilgi.

AKSEKİ, Ahmet Hamdi (1887-1951 )

İslam dinine dair kıymetli eserleriyle tanınmış fikir ve din adamlarımızdandır. Akseki’nin Güzelcesu adlı ilçesinde doğdu. İlk tahsilini orada gördükten sonra orta tahsilini Ödemiş’te yaparak İstanbul’a geldi. Fatih Medresesi’nde okuyarak icazet aldı. Ayrıca medrese hocalığı olan Dersiam rütbesiyle, bir ulemalık derecesi olan İstanbul Rüusu payesini kazandı. Sonradan Darülfünun’a girerek bir müddet Fen Fakültesine devam etti, oradan İlahiyat Fakültesine geçerek Hikmet, Kelam ve Felsefe şubesinden mezun oldu. Ayrıca imtihan vererek, Din Doktoru unvanını aldı. Bundan sonra Bahriye Mektebi’nde din ve ahlak dersleri okuttu, kürsü vaizliği yaptı, Medrese-tül-İrşat ve Dar-ül Hilafe medreselerinde felsefe profesörlüklerinde bulundu.

Ahmet Hamdi Akseki, Milli Mücadele başlayınca Anadoluya geçip Ankara lisesinde din ve ahlak dersleri okutmaya başladı. Sonradan bir müddet de o zamanki Şer’iye Vekaleti’nde tedrisat umum müdürlüğü yaptı. Oradan istanbul’a gelerek Darülfünun’da Hadis ve Hadis Tarihi profesörü oldu. Daha sonraları sırasıyla Diyanet İşleri Müşavere Heyeti üyesi, ikinci reisi, ve nihayet Diyanet İşleri reisi olan Akseki 10 ocak 1951 de bu vazifede iken öldü.

Eserleri:

Ulema-yı İslamiyeden bir Sual; Dini Dersler (3 kitap); İslam Dini Fıtrıdir; Mezahibin Telfikı; Ahlak Dersleri; Peygamberimiz Hazret-i Muhammed; Yeni Hutbelerim; İslam Dini; Gazali’nin Ruh Nazariyeleri; Akaid-i İslamiye; İbni Sina Felsefesi.

Advertisement

Leave A Reply