Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kısaca Hayatı

0

Ahmet Hikmet Müftüoğlu kimdir? Ahmet Hikmet Müftüoğlu hayatı, biyografisi, eserleri, öyküleri hakkında bilgi.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Advertisement
Ahmet Hikmet Müftüoğlu kimdir?

Ahmet Hikmet Müftüoğlu; yazardır (İstanbul 1970-ay.y. 1927). Galatasaray Lisesi’ni bitirerek (1888) dışişlerinde görev almayı yeter saydı, konsolos kâtipliklerinde bulundu, konsolosluklar yaptı, Peşte Başkonsolosu oldu (1912-1918), bakanlığının müsteşarlığına kadar yükseldi. Edebiyata Servetifünun dergisindeki ilk öyküleriyle katıldı, herhangi bir dil bilincinden uzak sorumsuzluğuyla özenli ve karışık bir anlatımla yazdı.

İkinci Meşrutiyet sonrasında oluşan Milli Edebiyat Akımı’na katılmayı gerekli gördükten sonra (Türk Derneği, Türk Yurdu, 1911 sonrası) konularını gerçek yaşamdan, Türk tarihinden alan yalın dilli ürünleriyle belli bir cephede yer aldı. Yeterince adanmadığı edebiyat alanında verimsiz bir toplamla yetindi.

Öyküleri: Hâristan ve Gülistan (Dikenlikler ve Gül Bahçeleri), öyküler, 1901), Çağlayanlar (1922), (roman, öl.s. bas. 1971).

Advertisement


Leave A Reply