Ahmet Muhtar Paşa Kimdir?

0

Ahmet Muhtar Paşa hayatı, biyografisi. Ahmet Muhtar Paşa ve Osmanlı Sadrazamları hakkında bilgi.

AHMET MUHTAR PAŞA (1839-1919)

Osmanlı sadrazam ve komutanlarındandır. Bursa’da doğdu. Katırcıoğlu ailesinden Halil Efendi’nin oğludur. 1860 yılında Harbiye’den kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştı. Bir müddet Harbiyede öğretmenlik yaptı. 1870 yılında, Paşa rütbesiyle, Yemen’in merkeze bağlılığını sağlamlaştırmak için gönderilen ordunun başına getirildi, buradaki başarısından ötürü müşirliğe yükseltildi. 1876’da Bosna-Hersek ile Sırbistan ve Karadağ’da çıkan ayaklanmalar esnasında Karadağ’da savaştı, ertesi yıl da Osmanlı-Rus savaşında Zivin’de Ruslara karşı büyük zaferler sağladı. Kars ve Erzurum’un savunmasında gösterdiği yararlıklar üzerine İstanbul’a çağrılarak kendisine II. Abdülhamit tarafından Gazi unvanı verildi, ayrıca bir de altın kılıç hediye edildi.

Advertisement

Mısır Fevkalade Komiseri olarak Mısır’a gönderilen Ahmet Muhtar Paşa yirmi üç yıl orada kaldı. 1908 inkılabından sonra İstanbul’a dönüp Ayan Meclisine üye, reis vekili, son olarak da 1913’te reis oldu. Balkan Savaşının başlamasından az önce Sadrazam olan Ahmet Muhtar Paşa’nın sadrazamlığı, Balkan Harbi bozgununa rastlaması bakımından, pek başarılı değildir. İstanbul’da ölen Ahmet Muhtar Paşa Fatih Camisi avlusundaki mezarlığa gömülmüştür.

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye adlı kültür derneğini, Darüşşafaka Lisesini kuran Ahmet Muhtar Paşa, bugün kullandığımız milletler arası saat sistemiyle Miladi yıl sisteminin kullanılmasını ilk defa ileri sürmüştür. «Islahat-üt Takvim», «1294 Anadolu-Rus Muharebesi» ve «Takvim-i Malî» eserlerinin başlıcalarıdır.


Leave A Reply