Ahmet Paşa (Şair) Hayatı

0

Ahmet Paşa kimdir? Şair Ahmet Paşa hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri hakkında bilgi.

Ahmet Paşa; Osmanlı şairidir (Edirne ?-Bursa 1497).

Advertisement

Kazasker olan babasının çevresinde iyi bir öğrenim görerek genç yaşta müderris, sonra da Edirne’ye kadı oldu (1451). Tahta yeni çıkan II. Mehmet (Fatih) ile yakınlık kurduğu, onun sohbet arkadaşı ve hocası olduğu, vezirlik rütbesine ulaştığı, bazı özel eğilimlerinin haber verilişi üzerine yerini yitirerek ölüme mahkûm edildiği, Kerem Kasidesi adıyla bilinen ünlü şiiriyle kendisini bağışlattığı, bundan sonra küçük görevlerle saray çevresinden uzakta tutulduğu biliniyor. II. Bayezit döneminde Bursa sancakbeyliğine atandı (1481), sağlığında yaptırdığı medresenin yakınına gömüldü.

II. Bayezit‘in buyruğuyla düzenlediği tek eseri Divan’ından da anlaşıldığı gibi, çağının en üstün divan şairidir. Eserlerinde özle biçimin usta bileşimleri, dilin vezne aykırı düşmeyen güzel kullanımı, divan mazmunlarının incelik ve özgünlükle canlandırılışı, kişisel üslup çabasındaki başarı dikkati çeker. Bu özellikleriyle şiirleri uzun süre örnek sayıldı, nazireler yazıldı, onun yarattığı yerel hava, ardından gelenlerce izlenen yol oldu.

Divanı, Prof. Ali Nihat Tarlan’ın çabalarıyla basıldı (1966), şiiri Dr. Harun Tolasa’nın çalışmasıyla incelendi (1973).

Advertisement


Leave A Reply