Ahmet Tevfik Paşa Kimdir?

0

Osmanlı İmparatorluğunun son sadrazamı olan Ahmet Tevfik Paşa kimdir? Hayatı ve dönemi ile ilgili genel bilgiler.

Ahmet Tevfik PaşaAhmet Tevfik Paşa (1845 – 1936), Osmanlı İmparatorluğunun son sadrazamıdır. İstanbul’da doğdu, 1862’de Harbiye’den süvari teğmeni olarak çıktı, 4 yıl orduda kaldıktan sonra istifa ederek dış işleri hizmetine girdi. Çeşitli ülkelerdeki Osmanlı elçiliklerinde çalıştıktan sonra 1885’te Berlin elçisi, 1895’te dış işleri bakanı oldu. Doğruluğu ile tanındığı için 1903 Meşrutiyetinden sonra da görevinde bırakıldı.

Advertisement

Tevfik Paşa ilk önce, Otuzbir Mart gericilik ayaklanması sırasında sadrazam (başbakan) olmuştur. 1909’da Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra da sadrazamlıkta kaldı. I. Dünya Savaşı sırasında Ayan Meclisi üyesiydi. Mütareke yıllarında ikinci defa sadrazamlığa getirildi. İstanbul’un işgali üzerine bu görevinden ayrıldı. 1919’da Paris’te toplanan Barış Konferansı’nda Osmanlı heyetinin başkanı bulunuyordu.

Kurtuluş Savaşının kazanılması üzerine Mudanya Mütarekesi’nden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin 2 Kasım 1922’deki kararı ile İstanbul hükümetinin görevine son verildiğinden, o sırada hükümetin başında olan Tevfik Paşa da imparatorluğun son sadrazamı oldu.

60 yıl devlet ödevi yapan Tevfik Paşa, ölümünde 91 yaşındaydı.

Advertisement


Leave A Reply