Ahmet Vefik Paşa Kimdir? (Kısaca)

0

Molyer’den yapmış olduğu çeviriler ile ünlü olan Ahmet Vefik Paşa hayatı ve eserleri ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız.

Ahmet Vefik Paşa

Advertisement

Ahmet Vefik Paşa Kimdir?

Doğum tarihi: 3 Temmuz 1823, İstanbul
Ölüm tarihi ve yeri: 2 Nisan 1891, İstanbul
Defnedildiği yer: Aşiyan Mezarlığı, İstanbul
Doğum: 3 Temmuz 1823; İstanbul, Osmanlı Devleti
Eğitim: Lycée Saint-Louis

Hayatı

Ahmet Vefik Paşa, İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini burada bitirdi. Babasının görevi nedeniyle Paris’e gitti. Ortaöğrenimini bir Fransız lisesinde yaptı. İstanbul’a dönüşünde Tercüme Odasında memuriyete başladı. Yurt içinde ve yurt dışında değişik görevlerde bulundu, sadrazamlığa kadar yükseldi.

Ahmet Vefik Paşa, bir devlet adamı olduğu kadar bir sanat adamıdır. Avrupa’da bulunduğu sırada Türkoloji (Türklük Bilimi) çalışmalarına ilgi duyarak yurda dönüşünde dil, tarih, folklor çalışmaları yaptı. Bu konularda öncü oldu.

Bursa valiliği sırasında bir tiyatro kurdu. Burada Moliere’in eserlerini sahneledi. Bu yönden tiyatro edebiyatının ve sahne yaşamının gelişmesine büyük yardımı olmuştur.

Advertisement

Eserleri

Lehçe-i Osmanî adlı bir sözlük hazırladı. Osmanlı ve İslam tarihi dışında bir Türk tarihi olduğu gerçeğinden yola çıkarak Ebu’l-gazi Bahadır Hanın Şecere-i Türkî (Türklerin Soy Kütüğü) adlı eserini Türkiye Türkçesine aktardı. Türk atasözlerini Müntehâbât-ı Durub-ı Emsal adıyla topladı.

Ahmet Vefik Paşa’ya esas ün kazandıran Moliere’den yaptığı çeviri ve uyarlamalardır. Bunların sayısı on altıdır. Uyarlamalar: Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Tabib-i Aşk, Mera-kî, Yorgaki Dandini, Dekbâzlık vb.

Çevirileri

 Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Okumuş Kadınlar, Tartuffe.


Leave A Reply