Aile Nedir? – Sözlük Anlamı

1
Advertisement

Aile ne anlama gelir? Aile kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
“Birbirlerine nasıl tutkun, yangın bir aile olduklarını sayıp döktü.” – L. Tekin
2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
“Kendilerinin hangi asil aileye mensup olduklarını bilmiyorum.” – N. Hikmet
3. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü
4. Eş, karı
5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü
6. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya
Soyadı
Ailece tanışılan ve yakın ilişki içinde olunan ahbap
“Bana yardım etmek isteği aile dostumuz ve aile doktorumuz olmasından geliyor.” – C. Uçuk
Aile doktoru
Tiyatro, sinema vb. eğlence yerlerinin sadece kadın ve çocuklar için düzenledikleri gösteri
Kanunlara göre aile yükümlülüğünü taşıyan kimse
Kimsesiz veya bakıma muhtaç bir çocuğun belli bir süre içinde ilgili yasaya göre her türlü bakımını ve sorumluluğunu üstlenen gönüllü aile
Ailece gidilen, çay vb. şeyler içip zaman geçirilen yer
1. Aile bireylerinin bir arada bulunduğu fotoğraf
2. Belli bir konuda iş birliği yapan güçlü kişilerin ortaya koyduğu görüntü
Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı
Aile bireylerinin ortak görüşlerini belirleyen ve yerine getiren heyet
“Kocasından ayrılacakmış, gece karar vermişler, aile meclisi toplanmış.” – T. Dursun K
Genellikle karı, koca bazen de büyükler ve çocuklar arasındaki uyum, anlaşma, sevgi ve hoşgörü
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
Belirlenmiş bir süre için çalışanın hayat seviyesinde meydana gelen değişmeleri belirlemek amacıyla yapılan istatistik çalışması
Sadece evlilerin girebildiği ve birlikte eğlendikleri yer
Aile bireylerinin karşılıklı dayanışma, sevgi ve saygı içinde birlikte yaşayıp büyüdüğü ortam
“Neşeli, memnun bir aile ocağı vücuda getireceğiz.” – H. C. Yalçın
Büyükbaba, büyükanne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
Aile düzeni içerisinde sürdürülen hayat, aile olarak yaşama
“Bütün mahalle halkı aile hayatını kontrol ederdi.” – F. R. Atay
Her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere aile hukukundan doğan dava ve işlere bakan mahkeme
Ailenin geçim koşullarını göz önüne alarak çocuk sahibi olmayı düzenlemesi
Anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan aile


1 Yorum

Leave A Reply