Aile ve Akrabalık Hakkında Bilgiler

0

Aile nedir, akrabalık nedir? Aile ve akrabalık kavramları ile ilgili olarak ansiklopedik bilgiler içeren yazımız.

aileAile; gerçek ya da varsayımlı olarak akraba olan, aynı soydan geldiklerine inanılan, neslin devam etmesi için bir arada yaşayan, malların genellikle ortaklaşa kullanıldığı bir toplumsal kurumdur.

Advertisement

Bireyin toplumsal ilişkilere girdiği ilk topluluk, ailedir. Aile, içinde insan türünün belli bir biçimde üretildiği, topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili biçimde oluştuğu, cinsel ilişkilerin belli biçimde düzenlendiği bir kurumdur.

Aile, toplumsal yapıya giren kurumlardan, çevresi en dar olanıdır. Ve diğer toplumsal örgütlenmelerin de çekirdeğini oluşturmaktadır. Bireylerinden oldukça fazla bağımsız ve özveri (fedakarlık) ister. Aile, insanın psikolojik ve biyolojik birtakım ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Çocuk sahibi olma ve çocuk yetiştirme bakımından aile, cinsel ilişki temeli üzerine kurulmuş bir gruptur. Evlenme yoluyla iki kişi arasında sabit bir ilişki başlamakta ve toplum tarafından benimsendiği biçimde sürdürülmektedir.

Aile, toplumsal yapının çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu bakımdan aile kuruluşunda ne kadar titiz davranılırsa, toplumların geleceği o kadar güven altına alınmış olur.

Aile yapısı içinde “akrabalık” önemli bir yer tutar. Akraba, “kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler”i ifade eder. Akrabalık, aile içi dayanışmayı sürekli hale getirmiştir. Böylece çocukla-‘ rın korunması sağlanmıştır. Ayrıca, akrabalık olgusunun, toplumsal dayanışma açısından da önemi büyüktür. Yapılan araştırmalar “ağabey”, “amca”, “abla”, “dayı” gibi akrabalık terimlerinin çok eski olduğunu göstermiştir.

Advertisement

Aile yapısının değişmesine paralel olarak, akrabalık anlayışı da değişmiştir. Örneğin, ikiden fazla nesli kapsayan “ana hukuku” esasına göre kurulu “büyük ailelerde akrabalık ve miras hakkı kadınlara göre düzenlenirdi. Kızlar evlenince aile içinde kalır ve akrabalıklarını sürdürürlerken, erkekler evlenince, karılarının ailelerine katılırlardı.

Günümüz toplumunda akrabalık, kan bağına göredir.

Aile; soyun devamlılığını sağlar, kişinin biyolojik gereksinimlerini karşılar ve onun sosyalleşmesine önemli katkılarda bulunur.


Leave A Reply