Aiolis (Aigai) Antik Kenti Hakkında Bilgi, Aiolis Nerededir?

0
Advertisement

Aiolis antik kenti nerededir, kimler zamanından kalmıştır? Aiolis antik kentinin tarihi, içindeki tapınaklar ve eserler hakkında bilgi.

Aiolis; Anadolu’nun antik bölgelerinden birinin adıdır. Batı Anadolu’da Kazdağı Yarımadası’nın güneyinden İzmir Körfezi’ne kadar uzanan kıyı alanını içine alır, başka bir tanımla Edremit Körfezi’nden Foça’ya kadar uzanan alandır. Herodotos’a göre bu bölgede 12 kent vardı.

Aiolis (Aigai) Antik Kenti

Bu bilgiye karşın Aiolia Bölgesi’nde 12’den fazla kent bulunması gerekir. En ünlü 12 Aiol kenti şunlardır: Kyme (bugün Nemrutkale), Pitane (bugün Çandarlı), Larisa (bugün Buruncuk), Temnos (bugün Görece), Aigai (bugün Köseler Kalesi), Myrina (bugün Birkitepe), Notion (Bugün Sultanhisar), Neonitieikhos (bugün Yanıkköy), Gryneion (bugün Çıfıt Kalesi), Aigoressa, Elaea ve Smyrna (bugün Bayraklı-Eski İzmir). Smyrna’ yı İonia Birliği içinde yer alan Kolofonlular, Aiolia Birliği’nden ayırdılar ve İonia Birliği’ne kattılar. Aioller bu 12 kentin dışında Lesbos (bugün Midilli) ve Tenedos (bugün Bozcaada) adalarına da yerleşmişlerdi. Yalnız Lesbos Adasında 5 Aiol yerleşmesi vardı.

Aiol göçlerinin kesin tarihi saptanamamakla birlikte, arkeolojik buluntular bu tarihin İÖ 1100’lerde olduğunu ortaya koyar. Antik kaynaklara göre Aioller, Anadolu’ya İonlardan önce geldiler ve yukarıda sözü edilen kıyı kesimine yerleştiler. Yunanistan’ın Boyotya ve Tesalya bölgelerinde Anadolu’ya ge bu göçmenler, daha çok tarımla uğraştıklarından kültür tarihine fazla eser bırakmamışlardır. Ancak ele geçen yazılı belgelerden öğrenildiğine göre, şiir ve müzik alanında başarılı olmuşlardır. Eski Yunan şairleri Sapho ile Alkaios Midillilidirler.

İÖ 8. yüzyılın sonlarında Aiol kentleri bir konfederasyon içinde birleştiler. Fakat bu birliğin politik açıdan çok dinsel önemi vardı. Birliğin en önemli kenti Kyme idi. Anadolu’nun Pers egemenliğine girdiği İÖ 546’ya kadar bağımsız bir yaşam süren Aiol kentlerine ilişkin tarihsel bilgi yok denecek kadar azdır. Bunlar içinde yer alan en önemli bilgi, İÖ 7. yüzyılın sonlarına doğru Kyme kralının Agamemnon olduğu ve kızı Hermodike’yi ünlü Frig Kralı Midas ile evlendirerek Frig Krallığı ile iyi ilişkiler kurduğu ve Frig tüccarlarının Kyme ile ticaret yaptıklarıdır.

Advertisement

Leave A Reply