Ait İle İlgili Cümleler

0

Ait ile ilgili cümleler. Ait kelimesi içeren “Ait” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Ait İle İlgili Cümleler
  1. *** İç döllenme ve dış gelişme ile üreme sürüngenlere ait bir özelliktir.
  2. *** Azilien kültür, Avrupa’nın Üst Paleolitik ve Alt Mezolitik çağlarına ait bir alet işleme geleneği.
  3. *** Elde edilen sütün bir bölümü özel sektöre ait bir süt fabrikasında değerlendirilir.
  4. *** Buralarda Ahamenişlere (İÖ 559-330) ve Sasanilere (İS y. 226-651) ait çok sayıda kaya kabartmaları bulunur.
  5. *** Bu puzzle parçasının nereye ait olduğunu bir türlü bulamadım.
  6. *** Sevres’deki önemli imalathanelerin krala ait olmasına karşılık Paris’tekiler ya yüksek soylulara aitti ya da onların koruması altındaydı; bu koruyucuların ve üzerinde yer aldıkları sokağın adı ile bilinirlerdi.
  7. *** Paris Ulusal Bankası, Fransızca banque nationale de paris, Fransa’da devlete ait ticari bankanın adıdır.
  8. *** Ege Denizinde Türkiye’ye ait olan adalara Yunan balıkçılarının yanaşması bir kriz çıkardı.
  9. *** Nereye ait olduğu belli olmayan bir paranın ortada var olması beni çok rahatsız ediyor.
  10. *** Bir yerlere ait olma isteği sebebi ile bazı gruplara katılmak istedim.

Advertisement

Leave A Reply