Aizanoi Antik Kenti Tarihi

0

Aizanoi antik kenti nerededir, kimler zamanından kalmıştır? Aizanoi antik kentinin tarihi, içindeki tapınaklar ve eserler hakkında bilgi.

Aizanoi Antik Kenti

Kütahya Çavdarhisar ilçe merkezinde yer alan Aizanoi Antik Kenti

Aizanoi; Anadolu’da Frigya Bölgesi’nde antik kenttir. Kütahya İli’nin 59 km güneybatısındaki Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Kentin kuruluşu, burada bulunmuş bazı pişmiştoprak figürler yardımıyla İÖ 1.yüzyıla kadar (Hellenistik Çağ‘a kadar) uzanır. En parlak dönemini Roma Çağı’nda, özellikle İS 2. yüzyılda yaşadı. Aizanoi ve çevresinde Tanrıça Meter Steunene’nin kutsandığı anlaşılmaktadır.

Advertisement

Arkeolojik kazılara ilk kez 1926’da Daniel Krenke ve Martin Schede yönetiminde başlandı. İlk dönem çalışmalarında Zeus Tapınağı’nın yıkılarak çevreye dağılan parçaları toplandı. 1963’te ilk koruma çalışmalarından sonra, depremden çok zarar gören tapınağın restorasyon çalışmalarına 1971’de Prof. Dr. Rudolf Naumann tarafından başlandı. Kazı araştırma ve restorasyon çalışmaları hâlâ sürdürülmektedir. Bugün görülebilen kalıntıların hemen hepsi Roma Çağı’na aittir.

Başlıcaları şunlardır:

Zeus Tapınağı, agora, stadion ve tiyatro. Ayrıca, Kocasu üzerinde yapılmış ve hâlâ kullanılan iki Roma köprüsü önemli eserler arasındadır. Zeus Tapınağı, Türkiye deki en sağlam ve iyi korunmuş arkeolojik anıtlardan biridir. Tapınak, 33×37 m ölçülerindeki basamaklı bir podium üzerine kurulmuş, İon düzeninde 8×15 sütunludur ve pseudodipteros planlıdır. Roma İmparatoru Hadrianus döneminde (İS 117-138) yapılmıştır. Tiyatro ve stadion. Zeus Tapınağının kuzeydoğusunda yer alırlar. Stadion tiyatroya bitişik durumda olup hemen tiyatronun önünden güneye doğru uzanır. Oldukça sağlam durumdaki yapı, Anadolu’daki en büyük ve en iyi korunmuş stadion örneğidir.


Leave A Reply