Akaid Ne Demektir?

0

İslamda akaid nedir? Akaid ne anlama gelir, özellikleri nelerdir? Akaid hakkında bilgi.

Akaid;

Advertisement

Akaid, akîde kelimesinin çoğulu olup, Arapça’dır. “İslâmiyetin inanç ve iman esaslarına dair hususi bir ilmin” ismidir.

Akaid ilmi, İslâmın iman esaslarını yıkmak isteyen bir takım kimseleri susturmak, ilahî prensipleri ortaya koymak, bazı sapık kişi ve mezhepleri ortadan kaldırmak için doğmuştur.

Bu ilmin ilk temsilcileri İmam-ı Azam Ebû Hanife, Ebû Mansur Maturudî, İmam Ömer Nesefî, Ebu’l Hasan El Eş’arî ve İmam-ı Gazali gibi büyük İslâm âlimleridir.

Bu ilimle İslâm dininin hayat ve kainat hakkındaki bilgilerini, amentünün esaslarını öğrenir ve bu konularla ilgili geniş bilgiler ediniriz.

Advertisement

Akaid ilmi son derece önemlidir. İman ve inançla ilgili meseleleri öğrenmeden, amelle ilgili meseleleri öğrenmek, ibadetlerimizin yanlış yapılmasına sebep olabilir. Her Müslüman önce akaid ilmini öğrenmek ve onun esaslarına iman etmek zorundadır.

Bu ilimle ilgili ilk eser İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin “El Fıkhu’l- Ekber” isimli kitabıdır, daha sonra İmam-ı Maturudî bu sahada çalışmalar yapmış, çok değerli eserler yazmıştır. Müslümanların, amelde mezhebi Hanefi olanlar, itikatta İmamı Maturudî’nin mezhebine bağlıdırlar. Şafıler ise Ebu’l- Hasan El Eş’arî’nin itikadî mezhebini seçmişlerdir.

Daha sonraları, içine birtakım felsefi konuların da karışmasıyla “İlm-i Kelâm” adını alan akaid, esasını Kur’an ve hadislerden alan büyük ve önemli bir ilimdir.


Leave A Reply