Akhisar Nerededir?

0

Akhisar nerededir? Akhisar hangi ilimize bağlıdır? Akhisar ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

akhisarAkhisar; Manisa İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Palamut) ve 91 köyü vardır. İlin kuzeyinde; doğudan Gördes, batıdan Saruhanlı ve Turgutlu, güneyden Turgutlu ve Gölmarmara, kuzeyden Soma ve Kırkağaç ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

Gediz Çöküntü Havzası’nın uzantısı olan Akhisar Ovası ve çevresindeki yükseltiler, ilçe topraklarını oluşturur. Kuzey Demirci Dağları (Simav Dağı, 1.800 m), Görenez Dağı (Yayla Tepesi, 1.280 m), batıdan Yunt Dağları (Nemrutkale Tepesi, 1.075 m), güneyde Çaldağı (Aysekizi Tepesi, 1.034 m), doğuda Göldağ (1.280 m) önemli yükseltilerdir.

Sözü geçen dağlarla çevrelenen Akhisar Ovası (yüzölçümü 2.400 km2, uzunluğu 55-25 km, genişliği 25-45 km), alüvyonlu (lığlı) topraklarıyla, Türkiye’nin en verimli ovalarından biridir. Ovayı sulayan (Gediz’ in kollarından Gördük Çayı ile Gördes Çayı ve Kayacık Deresi başlıca ırmaklardır. Güneyde, Gölmarmara ve Salihli ilçeleri sınırları içinde kalan Marmara Gölü’nden (34 km2) tarım alanlarının sulanmasında yararlanılır. Karasal etkilere açık Akdeniz ikliminin gözlendiği ilçede, yazlar sıcak ve kurak, kışlar serin ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 16°C, yağış tutarı 630 mm’dir. Bitki örtüsü (dağların yamaçları, karaçam, kızılçam, meşe ormanları; daha aşağı kesimler zeytinlikler, maki topluluklarıyla kaplıdır) zengindir.

Ekonomi, tarım (buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek, pamuk, tütün, ayçiçeği, üzüm, zeytin, şeftali), hayvancılık (koyun, kılkeçisi, arıcılık, kümes hayvancılığı), küçük endüstri (besin, tuğla-kiremit, demir-döküm, oto karoseri, onarım, tarımsal araç-gereç) etkinliklerine dayanır. İlin en büyük tütün ve zeytin üreticisidir. Tütün dünya piyasalarında, Akhisar tütününün önemli bir yeri vardır. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankalarından biri olan Akhisar Tütüncüler Bankası ilçede kurulmuştur. Kendi adını taşıyan ovada Gördük Çayı’nın sol kıyısında, deniz düzeyinden 106 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 47 km uzaklıktadır. Balıkesir-Manisa kara ve demiryolu, ilçe merkezinden geçer.

Tarih.

İlçenin ilkçağdaki adı Thyateira idi. O zamanlar ovayı gören bir tepenin yamaçlarına kurulmuşken giderek ova yönüne doğru gelişti. İlkçağdaki kent kalesinden günümüzde iz ulaşmamıştır. Akhisar, 14. yüzyıl başlarında Osmanlı egemenliğine girdi. 15 Haziran 1919’dan 6 Eylül 1922’ye kadar Yunan işgali altında kaldı. Yunanlılar tarafından yakılıp yıkılan ilçe, Cumhuriyet döneminde geniş çapta onarım gördü, bayındır duruma getirildi.

Advertisement
Tarihsel Eserler.

İlçenin Osmanlılardan kalan ve mimarlık değeri pek fazla olmayan eserlerinden başlıcaları Ulu Cami (Fethiye Camisi de denir); Gülruh Sultan Camisi (1508’de yapılmıştır); Paşa Camisi, imareti ve Hamamı; Emetli Camisi, Yeni Hamam, Zeynelzade Kitaplığı.


Leave A Reply