Akı Nedir? Akı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Akı nedir, ne demektir? Akı’nın tanımı ve akı yoğunlaşması ve akı birimleri, özellikleri hakkında kısa bilgi.

Akı Nedir? Akı Hakkında Bilgi

AkıAkı, fiziksel olayların etki derecelerinin saptanmasında kullanılan kavram. Akı deyimi, tanımı bakımından genel bir kavram olup fiziğin değişik konuları için ayrı ayrı tanımlanır. Tanecik niteliğindeki maddelerin bir yerden başka bir yere akışı için kullanıldığı gibi, bazı fiziksel olayları simgeleyen kavramlar için de kullanılır. Nötron akısı, elektron akısı, foton akısı, magnetik (kuvvet çizgisi) akısı, elektrik (kuvvet çizgisi) akısı, ışık akısı, bu amaçla yapılan akı tanımlarından birkaçıdır. Ancak bu tanımların tümü birbirinden ayrı olmakla birlikte nicel olarak eşdeğerdirler. Örneğin nötron akısı, nötronların akış yönüne dik bir birim yüzeyden geçen nötron sayısı; magnetik akısı ise magnetik kuvvet çizgilerine dik bir birim yüzeyden geçen kuvvet çizgisi sayısı olarak tanımlanır.

Akıyı bir büyüklük olarak belirtmek için l/cm2 ya da l/m2 birimlerinden biri kullanılır. Daha ayrıntılı hesaplarda ve bazı uygulamalarda akının, birim zaman içindeki değerini bilmek gerekir. Birim zamana düşen akı miktarına ise akı yoğunluğu adı verilir. Akı yoğunluğu ise l/cm2.sn., l/m2.sn. ya da l/cm2.saat, l/m2.saat birimlerinden birisiyle belirtilir.

Akı yoğunluğu ve akı kavramları, özellikle tanecik ya da dalgaların maddeyle etkileşmelerinde madde içinde bırakılan enerji miktarının hesaplanmasında ve bunların maddede oluşturdukları etkilerin saptanmasında çok kullanılmaları bakımından, fizikte önemli bir yer tutarlar.


Leave A Reply