Akif Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Akif Paşa kimdir? Osmanlı devlet adamlarından Akif Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, önemli olaylar hakkında bilgi.

Akif Paşa; Osmanlı devlet adamı, yazardır (Yozgat 1787-İskenderiye 1845). Bozok (Yozgat) bilim adamlarından dersler alarak öğrenimini tamamladıktan sonra Yozgat’ta yazıcılıkla işe başladı, sonra İstanbul’a gelip Divan-ı Hümayun Kalemine girdi (1814), altı ay sonra Amedi Odası’na geçti.

Akif Paşa

II. Mahmut‘ un dikkatini çekince amedci (1825), beğlikçi (1827) oldu ve reisülküttaplığa (dışişleri bakanı) yükseldi (1832). Reisülküttaplık Mülkiye Nezareti’ne dönüştürülünce nazırlığına vezir rütbesiyle Akif Paşa getirildi (1835). Bu görevde kısa bir süre kaldıktan sonra gözden düştü ve görevden uzaklaştırıldı. 1.5 yıl sonra adını kendi koyduğu Dahiliye Nazırlığı’na atandıysa da Mustafa Reşit Paşa’nın etkisiyle bu görevden de uzaklaştırıldı.

Abdülmecit tahta çıkınca Kocaeli Sancakbeyliği’ne atandıysa da şikayet üzerine görevden alınıp Edirne’ye sürüldü ve yargılandı. İstanbul’a gelmesi yasaklandığı için isteğiyle Bursa’ya yerleşti. İstanbul’a dönmesine izin verilince Süleymaniye’deki konağıyla Boyacıköy’deki yalısına devlet görevlerinden uzak oturdu. Hacca gitti (1844), dönüşte yolda öldü. Akif Paşa’nın sanat değeri düşük şiirleri de vardır: Adem Kasidesi ile heceyle torunu için yazdığı Mersiye’si tanınmıştır.

Ceride-i Havadis gazetesini çıkaran İngiliz gazetecisi Churchill ile ilgili bir olaydan dolayı Hariciye Nazırlığı’ndan uzaklaştırılması olayını konu edinen ve bunda Pertev Paşa’nın parmağı olduğunu savunan Tabsıra (gözü açan durum), kendini temize çıkarmak Pertev Paşa’yı gözden düşürmek için yazılmıştır (bu olayla ilgili saraya verdiği iki de jurnali vardır).

Advertisement

Arapçadan çevirdiği Risale’ül-Firaye ve’l-Siyasiye’yi daha Amedi Odası’na girerken yazmıştı basılmadı. Müştak’ a Mektub’u ile Münşeat-ı Elhac Akif Efendi ve Divançe’sinde (1843-1845) topladığı mektup ve yazıları önemli eserleridir.


Leave A Reply