Akordeon Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Akordeon nasıl bir müzik aletidir. Nasıl çalışır ve akordeon nasıl ortaya çıkmıştır konuları hakkında kısa bilgi.

Körüklü bir müzik aletidir. Körüğü açıp kapayarak verilen hava madeni dilciklere çarparak sesin çıkmasını sağlar. Akordeon kayışla omuzlara asılır. Sol el bir yandan körüğü açıp kaparken, bu Akordeon elin parmakları da «bas» adı verilen düğmeciklere basar, sağ elin tuşlara basarak çaldığı melodiye akor tutar.

Körük esası üzerine bir çalgı yapmak fikri üzerinde çok eskiden beri düşünülürdü. Bu arada, birçok hevesliler muhtelif aletler denediler. Bunların ilki Haekel’in «physharmonika» (fizarmonika) adını verdiği alettir. Daha sonra, Alman çalgı yapıcılarından Eschenbach, bunu daha geliştirerek «aerophone» (aerofon) adını verdi. 1827de Buffet’in meydana getirdiği daha değişik biçimle akordeon bugünkü şeklini aldı.

Bizde akordeon halk arasında oldukça yaygındır. Yalnız Artvin civarında halk eskiden beri akordeonu bilir. Oralarda akordeon çok kullanılır, adına da «fisgarmon» denir ki bu kelime yukarıda adı geçen «fizarmonika» nın değişmiş şeklidir.

Advertisement

Leave A Reply