Akraba Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Akraba ne anlama gelir? Akraba kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim, hukuk Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler
“Geceleyin, babam, amcam, akrabamız, hepsi istasyonda idiler.” – Y. K. Beyatlı
2. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler
3. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular
“Zulüm zorbalıkla akrabadır.”
konuştuktan sonra akraba olduklarını anlamak
Aynı ana dilden gelen diller
“İngilizce ile Fransızca akraba dillerdendir.”
Bütün akrabalar
“Hısım akraba bir mahallede toplandılar.”
evlilik yoluyla yakınlık kurmak
Yakınlığı, ilgi derecesi az olan akraba, uzaktan akraba, dış kapının manadalı
“Uzak akrabamdan bir köylü gelip beni aldı.” – R. H. Karay
Uzak akraba
Birinci derecede yakınlığı olan akraba


Leave A Reply