A’la Suresi Hakkında Bilgi

0

Kuran’da ki surelerden olan A’la Suresi nedir? A’la Suresi anlamı, açıklaması ve özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

A'la Suresi

Advertisement

A’la Suresi Hakkında Bilgi

A’la Suresi; Kur’an-ı Kerim’in 87. suresidir. 14 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça âlâ sözcüğü yüce anlamını taşır. Surenin ilk ayetinde Tanrı’ dan söz ederken bu sözcük kullanıldığı için sure bu adla bilinir. “Teşbih et” anlamını taşıyan sebbih sözcüğüyle başladığından Sebbih Suresi adıyla da bilinir. Surede Hz. Muhammed’in inanmayanlarla yapacağı mücadeleler ve bu mücadelerde karşılaşacağı güçlükler ve sonunda kazanacağı başarılar anlatılır.

A’la Suresi;
Rahmân Rahîm Allah adıyla
Yüce Rabbinin adını tespih et.
O, yaratttı ve tesviye etti.
O, takdir etti ve yönlendirdi.
O, mer’ayı çıkaran
sonra da onu çürümüş çerçöpe çevirendir.
Sana okuyacağız ve sen unutmayacaksın
Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de
Kolaylıkları sana kolaylaştıracağız
O halde, hatırlatma fayda verirse, hatırlat
Korkan hatırlayacak,
Şaki olan kaçınacaktır.
Ki o büyük ateşe yaslanacaktır.
Sonra orada ne ölür, ne de yaşar.
Arınan kurtuluşa erer
ve Rabbinin adını anıp dua eden (veya namaz kılan)
Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz
Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir
Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda
İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.


Leave A Reply