Alacahöyük Tarihteki Önemi, Özellikleri ve Kültür Çağları Hakkında Bilgiler

1
Advertisement

Alacahöyük nerededir? Alacahöyüğün tarihteki önemi, tarihçesi, özellikleri, yaşamış medeniyetler, hakkında bilgi.

Alacahöyük

Alacahöyük

ALACAHÖYÜK, Çorum İlinin Alaca ilçesine bağlı Horamözü köyü yakınlarındadır. Tarihi önemi çok büyük Eski Çağ höyüklerindendir. Uzunluğu 310, genişliği 277, yüksekliği 20 metredir. İlk çağlardan yakın zamanlara kadar göç ve istila yolu olarak kullanılan doğu-batı yolu üzerindedir.

Alacahöyük, binlerce yıl öncesinden başlayan tarih devirlerini ve bu çevrede kaç medeniyetin doğup battığını gösteren ihtişamlı bir eser, bir şehirler yığınağıdır. Arkeologların Alacahöyük’te yaptıkları ve 100 yıl süren kazılarla araştırmalar sonunda tespit edildiğine göre, höyükte, tabandan tepeye kadar üst üste yerleşen dört kültür çağının izleri bulunmuştur. Her çağ temelden başlayarak höyüğün üstüne kadar ulaşan yapı katlarına ayrılmaktadır. Her kat o çağın saray, tapınak, meydan, kale surları ve şehir evleri gibi eserlerden meydana gelmiştir Kurulduğu tarihten başlayarak, bu kültür çağlarının sıralanışları şöyledir:

Alacahöyük

Alacahöyük

1. Çağ:

Milattan önce 3200-2600 yıllarını içinde toplar. Höyüğe ilk yerleşme M. Ö. 3200 yılında başlamış, M. Ö. 2600 yılında sona ermiş demektir. Bu çağın yapıları, toprak seviyesinde, taştan bir temel üzerine oturtulmuştur. Binaların üst kısmı kerpiçtendir. Odalarının içi sıvalıdır. Maden, ilk olarak bu çağda işlenmeyen başlandığı için, ancak, evlerdeki süs eşyasında kullanılabilmiştir. Ölüler, üstü taşla örtülü çukurlara gömülmüştür. Ev duvarları, kamıştan örülmüştür.

2. Çağ:

M. Ö, 2500-2100 yıllarını kaplar. Büyük, bir yangın bu çağın eserlerini yakıp yıkmıştır. Yalnız, on dört krala ait olduğu anlaşılan 14 mezar vardır ki böylece o çağ Alacahöyük’te ebedileşmiş oluyor. Bu mezarlar Bakır Çağı’nın kalıntılarıdır. Binaları, düz damları, kerpiç ve toprak zemin ve tavanlarıyla, bugün bile Anadolu’nun birçok bölgelerinde görülen evlere benzetilmektedir. Anadolu’da bakır ve demir ilk olarak bu çağda kullanılmıştır. Mezarlarda bakırdan hançer, kılıç, kargı, ok uçları, kabza, hayvan heykelleri, çeşitli süs eşyaları bulunmuştur. Ölüler, mezara konduktan sonra, üstü kalın kalaslarla örtülmüş, kille, sıvanmıştır.

3. Çağ:

Bu çağa ait olan katta M. Ö. 2000-1200 yıllarında bu çevrede yerleşen Hitit Türkleri’ne ait eserler yer almaktadır. Binaların temel taşlan küçüktür, birbirlerine çamur harçlarla tutturulmuştur. Üst duvarlar kerpiçtendir. Evlerin kiler ve fırınları sokak tarafına açılmaktadır. Büyük bir kale vardır. Kapısında Sfenks heykeli bulunan tapınağın altında, ve yanında demir eritme fırını vardır. Büyük bir şehir kanalizasyonu, geniş, düzgün sokaklar, meydanlar, daha rahat, daha konforlu evler Hitit şehirciliğinin çok ileri bir seviyeye ulaşmış olduğunu göstermektedir. Yapma olarak yığılmış toprak surun güneyinde, şehrin büyük giriş kapısı bulunmuştur. İki yanı Sfenks’li olan bu kapı Ankara Müzesine götürülmüştür.

Advertisement
Tunç Geyik - Alacahöyük

Tunç Geyik – Alacahöyük

4. Çağ:

Bu çağın katı, Alacahöyük’ün en üst kısmını tamamen kaplar. Bu çağda Frikyalılardan Osmanlılara kadar, o çevreden gelip geçmiş veya yerleşmiş milletlerin kurdukları devletlere, medeniyetlere ait eserler bulunmaktadır. Binalar, çanak, çömlek ve para gibi eşyalar.

Bugünkü Alacahöyük, bütün bu kültür çağlarına ait eserlerin görülmesini sağlayan bir açıkhava müzesi haline getirilmiştir.


1 Yorum

Leave A Reply