Aladağlar Nerededir?

0
Advertisement

Aladağlar Nerededir? Aladağlar isimleri, yükseklikleri, özellikleri, coğrafi konumları hakkında bilgi.

aladaglarAladağlar; Akdeniz Bölgesi’nde, Orta Toroslar’ı oluşturan kütlelerin en yükseğidir.

Uzunluğu 100 km, genişliği 25-30 km. Adana’nın kuzeyinde, kuzey-kuzeydoğu, güney-güneybatı doğrultusunda uzanan kütleye Adana Aladağları da denir. Doğu sınırını, Seyhan Irmağı’nın kolu olan Zamantı (Yenice) Suyu çizer. Batıda Tekir Çukuru denilen oluk, Aladağları, Kırkpınar ve Pozantı dağlarından ayırır. Aladağlar’ın en yüksek dorukları, kuzey bölümünde Torasan Dağı (3.374 m), Demirkazık Tepesi’dir (aynı zamanda Toroslar’ın en yüksek noktası, 3.726 m). Lorut Dağı (Kol Tepe, 3.588 m), Aladağ (Hurç Tepe, 3.333 m), Karanfil Dağı (3.060 m). Akdağ (2.424 m), Akinek Dağı (2.010 m), öteki başlıca yükseltilerdir. Aladağlar’a doğudan ve batıdan sokulan vadiler, dağ kütlesinde derin yarıklar açar. Tekir Çukuru’ndan doğan Gürgün Çayı ve Pozantı (Çakıt) Suyu, dar vadilerle Aladağları yarıp doğu yamaçına geçer. Dağların Tekir Çukuru’na bakan batı yamaçları da çok dik olarak iner. Aladağlar’ın kaya yapısında kalkerli kayaçlar, özellikle kireçtaşı yaygındır. 3.200 m’den yüksek kesimlerde büyük buzul kütlelerinin oluşturduğu izler görülür. Buzultaşı yığınları ve buzulların erimesiyle oluşan küçük vadi gölleri, bugün de görülebilen kalıntılardır. Aladağlar, bitki örtüsü bakımından pek zengin değildir. 2.000-2.400 m yükseklikte karaçam ormanlarına rastlanır.Yamaçlarda bozkır bitkileri, 2.500 m’den yüksek yerlerde yüksek dağ bitkileri (alpinler) bulunur.

Yaz aylarında, yayla mevsiminde, 2.500-2.700 metrelik yükseltilerde, Yörükler tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar.


Leave A Reply