Alaettin Keykubat Kimdir? Hakkında Bilgi

0

Alaettin Keykubat Kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarları, Birinci, İkinci ve Üçüncü Alaettin Keykubat hakkında bilgi.

ALAETTİN KEYKUBAT I. (?-1236)

Advertisement

Anadolu Selçuklu Devleti’nin onuncu hükümdarıdır. Kılıç Arslan’ın torunu ve Gıyasettin Keyhusrev’in oğludur. Kardeşi İzzettin Keykavus’un ölümü üzerine 1219’da tahta çıktı. On yedi yıl kadar hükümdarlık etti. Onun zamanında Anadolu Selçuklu Devleti en yüksek mertebesine çıktı. Şahsen çok kuvvetli bir asker ve iyi bir diplomattı. O zamana kadar bir Ermeni şehri olan Kandelor’u aldı ve adını Alaiye’ye çevirerek yepyeni ve mamur bir şehir haline getirdi. Celalettin-i Harzemşah’la Erzincan yakınında yaptığı büyük bir muharebeyi zaferle kazanarak Harput ve Ahlat dolaylarını aldı. Varisini değiştirmek istediği İçin büyük oğlu Gıyasettin tarafından zehirlenip öldürüldüğü söylenir.

ALAETTİN KEYKUBAT II. (?-1253)

Anadolu Selçuklu Devleti’nin on dördüncü hükümdarıdır. Gıyasettin Keyhusrev’in oğludur. Onun devrinde Selçuklu Devletini Cengiz’in çocukları istila ettiler. Hükümdarlar Moğol İmparatoru tarafından seçiliyordu. Onun emriyle İkinci Alaettin iki kardeşi İzzettin Keykavus ve Rüknettin Kılıç Arslan’la birlikte üç kişi birden hükümeti idareye başladılar. 1253 yılında Moğol İmparatoru Mangu Han bu üç kardeşten birinin Karakurum’a gelmesini emretti. Üç kardeş aralarında Alaettin’in gitmesine karar verdiler. Alaettin yola çıktıysa da Erzincan yakınlarında öldü.

ALAETTİN KEYKUBAT III. (?-1301)

Advertisement

Anadolu Selçuklu Devleti’nin on yedinci hükümdarıdır. Onun devrinde Anadolu o kadar karışıktı ki III. Alaettin’e ve ondan sonra gelen II. Gıyasettin Mesut’a hükümdar demek pek zordur. Alaettin’in tahta geçişi, azlolunan babasının yerine Moğol İmparatoru Gazan Han’ın emriyle olmuştu. Bir müddet sonra da Moğol hakimiyetine karşı çıkan isyanda parmağı olduğu iddiasıyla yakalanarak İsfahan’da idam edildi. Bazı kaynaklar Bizans’a kaçıp orada hapsedildiğini söylerler.


Leave A Reply