Alametifarika Ne Demek? Ne Anlama Gelir? Kısaca Açıklaması

0
Advertisement

Alametifarika ne anlama gelir? Alametifarika nedir, anlamı, hakkında bilgi. Ticari marka anlamına gelen alametifarika hakkında genel bilgiler.

Alametifarika

Yukarıda gördüğünüz sembol Bitcoin’in alametifarikası olarak kabul edilir. (Kaynak: pixabay.com)

Alameti Farika; Yapıcıların veya satıcıların mallarını, başka mallardan ve rakip firmalardan ayırdetmek için kullanılan markadır. Sahibine birtakım haklar ve menfaatler sağladığı için birçok memleketlerde, özel tüzükler ve milletlerarası antlaşmalarla düzenlenmiştir. Bizde de ilk olarak 1888 yılında yürürlüğe giren 25 maddelik bir Alamet-i Farika tüzüğü yapılmıştır. Ayrıca bu tüzük zaman zaman yapılan ilavelerle ve değişikliklerle geliştirilmiştir. Tüzüğün birinci maddesinde alamet-i fârika şöyle tarif edilir:

«Alamet-i farika, mamullerle eşyanın yapıldığı yerin veya fabrikanın veya ticaret için satanların isim, şöhret ve yerlerini bildirmek için o şeylerin üzerine konulan isim, mühür, resim, harf, rakam, mahfaza gibi her türlü işaret ve damgadır.»

Bu amaçla konulan resimlerin güvenliğe, kamu ahlakına ve edebe aykırı olmaması şarttır. Konulan marka, bir örneği ilgili dairelere tescil edilmedikçe taklit edenler bundan sorumlanamaz. Şayet sicile geçirme Bern’deki merkezi büroya bildirilmişse, birliğe giren her memlekette de himaye görür.

Ticari Marka Nedir?

Ticari marka (veya ticari marka ), bir işletmenin , işletmenin başka bir işletme tarafından üretilen ürünlerden yaptığı ürünleri tanımlamasına yardımcı olmanın bir yoludur. Bir ticari marka bir isim, kelime, cümle, sembol, logo, tasarım veya resim olabilir. Yalnızca ticari markanın sahibi olan işletme tarafından yapılan şeylerde kullanılabilir.

Örneğin, Coca-Cola ve Coke, Coca-Cola Company tarafından yapılan belirli bir içeceğin ticari marka adlarıdır. Başka hiçbir işletme bu isimleri veya bunlara benzer isimleri kullanamaz. Diğer işletmeler, kola meşrubatları gibi benzer bir içecek yapabilir, ancak içecekleri için Pepsi gibi farklı bir isim kullanmaları gerekir.

Advertisement

Diğer bir örnek ise ayakkabı ve giysi gibi spor malzemeleri üreten Nike firmasıdır. Ürünlerinde kullanılan “swoosh” sembolü bir ticari markadır. Coca-Cola ve Nike gibi ünlü ticari markalar, tüm ürün ailelerini markalamak için kullanılır.

Ticari markalar yasalarla korunmaktadır. Bazı ülkelerde, bir kişi veya şirket, ürünlerinde yalnızca isim, kelime, kelime öbeği, sembol, logo, tasarım veya resim kullanarak bir ticari marka alabilir.

Ticari markalar da tescil edilebilir. Bu durumda işletme, sattığı ürünler için belirli bir isim, kelime, deyim, sembol, logo, tasarım veya resmi ticari marka olarak kullanmak istediğini ülkesinin hükümetine bildirir. Bu ürünleri satmak için başka hiçbir kişi veya işletme ticari markayı kullanmıyorsa, hükümet bu ticari markayı listeleyecektir. Listelendikten sonra, başka hiç kimse bu ticari markayı bu ürünler için kullanamaz. Buna ticari markanın ” tescil edilmesi” denir.


Leave A Reply