Alametifarika Ne Demek?

0

Alameti Farika ne anlama gelir? Alametifarika nedir, anlamı, hakkında bilgi.

Alameti Farika; Yapıcıların veya satıcıların mallarını, başka mallardan ve rakip firmalardan ayırdetmek için kullanılan markadır. Sahibine birtakım haklar ve menfaatler sağladığı için birçok memleketlerde, özel tüzükler ve milletlerarası antlaşmalarla düzenlenmiştir. Bizde de ilk olarak 1888 yılında yürürlüğe giren 25 maddelik bir Alamet-i Farika tüzüğü yapılmıştır. Ayrıca bu tüzük zaman zaman yapılan ilavelerle ve değişikliklerle geliştirilmiştir. Tüzüğün birinci maddesinde alamet-i fârika şöyle tarif edilir:

Advertisement

«Alamet-i farika, mamullerle eşyanın yapıldığı yerin veya fabrikanın veya ticaret için satanların isim, şöhret ve yerlerini bildirmek için o şeylerin üzerine konulan isim, mühür, resim, harf, rakam, mahfaza gibi her türlü işaret ve damgadır.»

Bu amaçla konulan resimlerin güvenliğe, kamu ahlakına ve edebe aykırı olmaması şarttır. Konulan marka, bir örneği ilgili dairelere tescil edilmedikçe taklit edenler bundan sorumlanamaz. Şayet sicile geçirme Bern’deki merkezi büroya bildirilmişse, birliğe giren her memlekette de himaye görür.


Leave A Reply