Alanlar Kimlerdir? Hakkında Bilgi

0

Alanlar kimlerdir, özellikleri nedir? Alanlar ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Alanların özellikleri, tarihi, hakkında bilgi.

alanlarAlanlar; Asya kökenli eski kavimdir. İÖ 7-4. yüzyıllar arasında Orta Asya kavimleri arasında yaşadılar. Sonradan Azak Denizi ile Kafkasya arasındaki bölgede oturdufar. Kesinlik kazanmamış olmakla birlikte, kimi kaynaklar bu kavmi İran kökenli kabul eder, kimileri Alanlara “As” denildiğini belirtirken, bazılarıda “As” kavminin Alanlardan türediğini öne sürerler. Günümüzde Kafkasya’da yaşayan “Osetler” in, Alanların kalıntısı olduğu kabul edilir. İÖ 78’den başlayarak komşuları Partlarla savaştılar. Hunlar, Alan ülkesinin büyük bir bölümünü ele geçirince İS 2. yüzyılda Alanların bir bölümü Roma sınırları içine geçti. 406’da Galya, Alanlar tarafından ele geçirildi. Alanların bir bölümü Süev ve Vandallardan sonra İspanya’ya kadar ilerlediler. Ancak, bu ülkede Vizigotlar tarafından yok edildiler. Bunlardan sağ kalanlar Afrika’ya sığındı, buradaki öteki kavimler arasında zamanla eridi. Galya’da kalan ikinci grup, Galya Kralı Aetius’un ordusuna katılarak Hun kuvvetlerine karşı savaştı. 5. yüzyılın ortalarına doğru bunlar da öteki kavimler içinde eridiler. İlk yurtlarında kalanlar 8-9. yüzyıllarda Arap akınları başladığı sıralarda, Kazbek Dağı çevresinde, Avarların batısında, Gürcü ülkesinin kuzeyinde oturuyorlardı. Bazı Doğu kaynaklarına göre Alanlar (ya da Aslar) Harizm Bölgesi’nde de yaşadılar. Burada Amuderya Irmağı’nın yatağını değiştirerek, suyu Hazar Denizi yerine Aral Denizi’ne akıttılar. İranlıların Mezdbest dedikleri Özboy adındaki yatağı kuruttuktan sonra ülkeden ayrılıp Hazar Denizi kıyılarına yerleştiler ve burada ticaretle uğraşmaya başladılar. Dilleri, Peçenekçe ile Harizmce karışımı bir dildi. Bir kesimi Hristiyan olurken bir kesimi Müslümanlığı kabul etti. Türk uygarlık çevresine girerek Kıpçak boylarından biri sayıldılar. Daha sonraları bunların “Şirin” adlı bir kolu, Altınordu ve Kırım’ ın politik yaşamında etkin rol oynadı. Şirin kolundan birçok kişi önemli devlet görevlerinde bulundu. İskitleri oluşturan kavimlerin arasında Alanların da bulunduğu bazı kaynaklar tarafından ileriye sürülür. Bazı yazarlara göre Alanlar genellikle uzun boylu, sarışındılar.

Advertisement

Leave A Reply