Alanya Kalesi Nerededir? Alanya Kalesi Tarihi, Tarihçesi Hakkında Bilgi

4
Advertisement

Alanya Kalesi tarihi ile ilgili bilgiler. Antalya iline bağlı Alanya ilçesinde yer alan Alanya Kalesi’nin tarihçesi, hikayesi.

alanya

Kaynak: commons.wikimedia.org

Alanya Kalesi Tarihi

ALANYA KALESİ; Kaleyi ilk önce, Alanya kasabasında Kandeleri Burnunu meydana getiren dağın üzerinde Romalı korsanlar yaptırmıştı. O zaman sadece bir şato halindeydi. Uzun zaman korsanların sığınağı olarak kullanıldı. Bizanslılar burada yeni bir kale yaptırdılar. Selçuklu Sultanı Alaettin Keykubat kaleyi aldıktan sonra, burada yeni baştan bir kale yaptırmıştır (1226-1231 ). Keykubat’ın evlendiği, Kale kumandanı Kir Fard’ın kızı Hand (Mahperi Sultan) II. Gıyasettin Keyhüsrev‘in anasıdır. Alaettin’in yaptırdığı kalenin surları ve kuleleri, yalnız savunma yönünden değil, Selçuklu mimarisi yönünden de büyük bir değer taşımaktadır. Dış görünüşü itibariyle zarif olduğu kadar iç yapısı ve bölümü bakımından da özene bezene yapılmıştır.

Kale surları yarımadayı çevirir. Dış kale, iç kale ve orta kalede bulunan kapılar, kale kapısından çok saray kapılarına benzer şekilde, kitabelerle süslenmiştir.

Doğu surları ile kasabanın kıyısını koruyan kuzey surlarının birleştiği noktada Kızılkule adında bir kule yükselmektedir. Limanın doğu tarafında, bütün limana ve tersaneye hakim bir noktadadır. İlk iki katı kırmızı taştan, üst katlan da kırmızı Selçuk tuğlasından örülmüştür. Sekiz köşelidir, her köşenin genişliği 12,5 metredir. Elli metre yüksekliğinde olan bu kule, kale surlarının kilit noktasını teşkil eder. Kulenin gözetleme yerleri, zift dökülen, yağlı ve yanar paçavra atılan delikleri, ortasında da büyük bir su sarnıcı bulunmaktadır.

Kale surları, tepeden, Akdenize doğru dimdik. iner. Kıyıda yükselen burca, eskiden idam cezalarının yerine getirildiği yer olduğu için, «Adamasacağı» denilmektedir. Kaleye Eğrikapı, Kocakapı, Ortakapı, İskelekapısı adında, üçer katlı dört kapıdan girilir. Katip Çelebi «Cihannüma» sında Alanya Kalesi için «Bağdat kalesi kadardır» der.

Kalenin kasaba ile birlikte Osmanlılara geçişi 1472 yılındadır. Gedik Ahmet Paşa kaleyi kuşattığı zaman Selçuklu beyi Kılıç Arslan kumandan bulunuyordu. Beylerini çok seven halk «Gedik Paşa ile savaş fayda vermez» dediler, paşaya çıktılar, konuştular. Gedik Ahmet Paşa da «Kaleyi savaşsız teslim alırsam beyinize daha büyük bir ülke veririm. Zorla alırsam ne olacağı malumdur» dedi. Bunun üzerine, kale Osmanlılar tarafından savaşsız alındı.

Advertisement

4 yorum

Leave A Reply