Alaşehir Nerededir? Hangi İlimize Bağlıdır? İlçe Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Alaşehir nerededir? Alaşehir hangi ilimize bağlıdır? Alaşehir ilçesi özellikleri, hakkında bilgi. Alaşehir ilçesinin kısa bir tarihçesi.

Alaşehir; Manisa İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Yeşilyurt), 65 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Kula, batıdan Salihli, doğudan Sarıgöl, güneyden İzmir’in Kiraz ve Aydın’ın Nazilli ilçeleriyle çevrilidir.

Alaşehir

Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda ilçeyi ikiye ayıran Gediz çöküntü havzası, bu havzanın doğal uzantısı Alaşehir Ovası ve havzayı doğu, batıdan kuşatan dağlar, yüzey şekillerini oluşturur.Batıda Bozdağlar, Gülbaba, Çulha; kuzeydoğuda Uysal, güneyde Çaldağ’ ın ortalama yükseltileri 1.500 metredir. Dağlar, çok sayıda dere, çay ve ırmak tarafından parçalanmıştır. Orman örtüsü zengindir. Batı ve güneydeki dağların yamaçlarında karaçam, meşe, kızılçam, doğu ve kuzeydeki dağların yamaçları maki topluluklarıyla kaplıdır. İlçenin en önemli suyu, Alaşehir Ovası’nı sulayan, Gediz’in büyük kollarından biri olan Alaşehir Çayı’dır (115 km).

Genelde karasal nitelikli Akdeniz ikliminin gözlendiği ilçede, kışlar serin ve yağışlı, yazlar sıcak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 16.9°C, yağış tutarı 513.8 mm’dir. Yağışların yoğunluk kazandığı ilkbaharda, Alaşehir’in suyu kabarır, yer yer taşkınlara yol açar. Taşkınları önleme, ovayı sulama amacıyla Alaşehir Çayı üzerinde, toprak dolgu türünde Avşar Barajı (1977) kuruludur. İlçe ekonomisi temelde tarım (buğday, arpa, mısır, nohut, pamuk, susam, ayçiçeği, tütün, zeytin, şeftali, üzüm, ilin en büyük üzüm üreticisi olup çekirdeksiz üzümüyle ünlüdür), hayvancılığa (koyun, kılkeçisi, inek) dayanmakla birlikte, ilçe merkezinde küçük ve orta ölçekli endüstri işletmeleri (zeytinyağ, çırçır, besin, cıva fabrikaları) vardır.

Aynı adı taşıyan ovada, deniz düzeyinden 190 metre yükseltide, Manisa-Uşak Demiryolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 119 km uzaklıktadır. İlçe merkezindeki başlıca tarihsel eserler; Yıldırım Camisi, Şeyh Sinan Camisi ile Kurşunlu Han’dır.

Advertisement

Alaşehir

Tarih:

İlkçağda ve Bizans döneminde stratejik bir kale konumunda olan Alaşehir’in Bizans dönemindeki adı Philadelphia idi. 1075’te Selçuklular tarafından ele geçirildi. 1098’de Birinci Haçlı Seferi’nde Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos kaleyi geri aldı. Bizanslılar kaleyi güçlendirerek burasını Selçuklu saldırılarına karşı uzun yıllar bir savunma üssü olarak kullandılar. 1211’de, Selçuklularla Bizanslılar arasında Alaşehir Savaşı yapıldı.

Bizans’ın çöküş döneminde kale ve çevresinde oluşmaya başlayan kent, önce Germiyanoğullarının saldırılarına uğradı. 1335’te Aydınoğullarına bağlı bir kale-kent durumuna geldi. 1391’de Osmanlı topraklarına katılan Alaşehir’ de bayındırlığa önem verildi (cami, yol, medrese, vb). Kurtuluş Savaşı yıllarında bir süre Yunan işgalinde kalan kent, 5 Eylül 1922’de kurtarıldı. Kurtuluş Savaşı başlarında Yunan işgalini protesto etmek amacıyla kentte Alaşehir Kongresi düzenlendi. İlçe, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in doğum yeridir.


Leave A Reply