Albümin (Serum Albümin) Nedir? Yapısı İşlevi Sentezi Kullanımı Hakkında

0
Advertisement

Albümin (Serum Albümin) nedir? Molekülün yapısı, özellikleri, sentezi nasıldır, kullanım alanları, işlevi nedir? Albümin (Serum Albümin) hakkında bilgi.

Albümin

Albümin (Serum Albümin)

Serum albümin (ALB) bir çeşit çok fonksiyonlu sirkülasyon proteinidir, plazmada en bol suda çözünür proteinden biridir. Esas olarak karaciğer tarafından sentezlenir ve ayrıca kemik dokusu ve beyin mikrogliyasında sentezlenebilir. Kolloidal ozmotik basıncı ve mikrovasküler bütünlüğü korumak, metabolizmayı ve vasküler fonksiyonu düzenlemek, madde bağlama ligandı, antioksidan aktivite ve antikoagülasyon sağlamak gibi önemli fizyolojik fonksiyonlara sahiptir.

Serum Albümin Yapısı

İnsan serum albümini (HSA) 585 amino asitten oluşan tek sarmallıdır, olgun insan serum albümini, üç benzer a-helis alanından oluşan 67KDa moleküler ağırlığa sahip kalp şeklinde bir moleküldür. Amino asit dizisi ve mekansal yapısı oldukça konservatiftir, HSA molekülü iyi elastikiyete sahiptir ve farklı çevre koşulları altında farklı ligandlarla bağlandıktan sonra şeklinin değiştirilmesi kolaydır. Bununla birlikte, çok sayıda disülfür bağının varlığı nedeniyle, molekülün fizyolojik koşullar altında şeklini geri kazanması kolaydır. Serum albüminin dejenerasyonu sadece sıcaklık, pH değeri, iyonik güç veya kimyasal ortamdaki ciddi değişikliklerde ortaya çıkar.

Serum Albümin Sentezi

HSA sentez hızı esas olarak kolloid ozmotik basınç ve ekstravasküler ozmotik basınç değişiklikleri ile kontrol edilir. Hepatositler etrafındaki kolloid ozmotik basınç ve interstisyel sıvı ozmotik basınç HSA biyosentezi için en önemli düzenleyici faktörlerdir. Ek olarak, hormonlar HSA mRNA’yı da kontrol edebilir. Örneğin, yeterli HSA sentezi için insülin gereklidir, diyabetik hastalarda HSA sentezi azalır ve insülin enjeksiyonu ile artar. Tiroksin ve kortizol de albümin üretimini uyarır ve östrojenin HSA üzerinde etkisi vardır. HSA’nın sentez oranı, amino asitlerin eksikliği ile sınırlı olabilir, ancak aşırı yetersiz beslenme durumunda, nadiren klinik olarak görülür. Ek olarak, beslenme durumu ve sistemik inflamasyon da serum albüminin sentezini etkiler.

Fizyolojik İşlevi

Serum albüminin ana fizyolojik fonksiyonları şunlardır: kolloid ozmotik basınç ve kılcal membran geçirgenliğinin düzenlenmesi, ligand bağlanması ve taşınması, serbest radikallerin atılması ve antioksidan ve kan dolaşımı koruma özellikleri. Ek olarak, serum albümini, enflamatuar süreçle ters orantılı olan nötrofil yapışmasını ve hücre sinyal bölümlerini düzenler.

Advertisement

Tıbbi kullanımları

Düşük kan hacmine sahip insanlar için, albüminin, normal salin gibi daha ucuz alternatiflerle karşılaştırıldığında mortaliteyi azalttığına veya albüminin yanık ve düşük albümin seviyeleri olan hastalarda mortaliteyi azalttığına dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle, klinik denemeler dışında kullanılmaması gerektiğini önermektedir.

Akustik damlacık buharlaştırmasında (ADV), albümin bazen bir yüzey aktif madde olarak kullanılır. ADV, oklüzyon tedavisi ile kanser tedavisi olarak önerilmiştir.

İnsan serum albümini, serbest ilaca / maddeye bağlanarak ilaç / kimyasal toksisiteyi potansiyel olarak tersine çevirmek için kullanılabilir.

İnsan albümini dekompanse siroz tedavisinde de kullanılabilir


Leave A Reply