Albüminuri (Proteinüri) Nedir?

0

Albüminuri (Proteinüri) ile ilgili bilgiler. Bence Jones Proteinürisi ile ilgili bilgi.

Albüminuri (Proteinüri), idrarda serum albümini ya da proteinleri bulunmasına denir. Olağan durumda 24 saatlik idrarda 0-90 mgm protein bulunabilir. Ancak bu miktar alışılmış yöntemlerle
saptanabilen miktarın çok altındadır.

Advertisement

Albuminüri görüldüğünde: Böbrek yumakçığından (glomerülden) süzülen albümin artmış; böbrek kanalcıklarından (tubulus’lardan) geri emilim azalmış ya da kanalcıklardan ve akan (lenf) damarlarından idrara albümin karışmış demektir. Bu durum doğrudan böbrek bozukluklarından ileri geldiği gibi, böbrek dışı nedenlerle de ortaya çıkabilir. Buna göre değişik albü-minuri, fonksiyonel albüminuri, ortos-tatik albüminuri, diyetik albuminuri, esansiyel albüminuri gibi.

Bence Jones Proteinürisi : İdrarda Bence Jones proteinin bulunması. Aynı adı taşıyan İngiliz hekiminin tanımladığı bu protein, olağan insan proteinlerinden değildir. Öteki proteinler gibi asitle denâttire olarak çöker, ancak 60° C’nin üstünde ısıtıldığı zaman eriyerek idrarın bulanıklığı açılır, soğuyunca çöker. Bence Jones proteini gerçekte antikor molekülünün kısa zinciridir. Mieloma, amilodoz, hipertiroidizm ve monoklonal gammopatilerde idrarda Bence Jones proteini bulunabilir.


Leave A Reply