Aldan Irmağı Nerededir?

0

Rusya’da bulunan Aldan Irmağı hakkında kısa bilgi.

Aldan Irmağı

Advertisement

Aldan Irmağı, Rusya’da, Doğu Sibirya’da bir ırmaktır. Lena Irmağı’nın ikinci büyük kolu. Uzunluğu 1.610 km, akaçlama havzası 650 bin km2.

Yakutsk Özerk Cumhuriyeti’nin güneydoğu bölümünde Stanovoy Dağları’ndan doğar. Kuzey-kuzeybatı doğrultusunda akar, Batamay’da Lena Irmağı’na katılır. 1.290 km’lik bölümü ulaşıma elverişli olmasına karşın, ekim-mayıs arasında donar, ilkbaharda suları kabararak debisi 5.150 m3/sn’ye ulaşır. Havzasında, zengin altın yatakları (Tommot Kenti’nin güneyinde) vardır.


Leave A Reply