Aldehit ve Ketonların Adlandırılması

0

Aldehit nedir? Keton nedir? Aldehit ve ketonların özellikleri, adlandırılmaları hakkında bilgi.

ALDEHİT VE KETONLAR

Advertisement

Moleküllerinde (Karbonil grubu) taşıyan bileşiklerdendir. İşlevsel grup karbonil grubudur.

Karbonilde C atomu üç atoma δ bağı ile bağlıdır, (üçgen düzlemi)

C ile O arasındaki 2’nci bağ π bağıdır. Oksijen C’a göre daha elektronegatif olduğundan karbon oksijen arasındaki bağ polardır.

aldehit

Advertisement

► Aldehitlerde karbonil grubu karbonuna bağlı mutlaka 1 H atomu bağlıdır.

► Ketonlarda ise karbonil grubu karbonuna iki alkil grubu bağlıdır.

aldehit-1

ALDEHİT ve KETONLARIN ADLANDIRILMASI

1) Aldehitlerde aldehit-2

grubu uçta olduğundan C zinciri numaralanmaya buradan başlanır. Zincirdeki C atomu sayısına göre alkanın sonuna -AL eki getirilerek okunur.

Advertisement

Örnek:

aldehit-ornek-1

2) Ketonlar (zincir halinde ise) aynı sayıda C atomu taşıyan alkanın sonuna -ON eki getirilerek okunur. Karbonil grubunun yeri alkan adından önce belirtilir. Ya da alkil gruplarından sonra keton sözcüğü getirilerek okunur.

Örnek:

keton-ornek-1


Leave A Reply