Alev Nedir? Alev Nasıl Oluşur?

0

Alev nedir? Alevin oluşumu nasıldır? Yanıcı gazların alev sıcaklıkları, alev renklenmesi, alev makinası hakkında bilgi.

alevAlev;bir kimyasal tepkime ve genellikle oksitlenme sonucunda ısınmış gaz ya da buhar akımından oluşan ısı kaynağıdır. Alevin parlaklığı, içinde bulunan katı taneciklere bağlıdır. Örneğin saf hidrojenin saf oksijenle yanması sırasında oluşan alev gözle görülmez. Bu tür alevlere karanlık alev adı verilir. Buna karşılık özellikle organik maddelerin yanması sırasında oluşan alevler, parlak sarı görünümdedir. Bunun nedeni, alev gazlarıyla birlikte sürüklenen çok küçük elementel karbon taneciklerinin oksijen yetersizliği sonucu tam yanamaması ve alevin ısısı yardımıyla yüksek sıcaklıklara kadar ısınarak ışıma yapmasıdır. Bu olay bir Bunsan beki alevinde gözlenebilir. Bek havası kapanarak yakıldığında yeterli oksijen sağlanamadığından yanma tam olmaz ve alev karbon taneciklerinin ışıması nedeniyle parlak sarı renklidir. Bekin havası açıldığında yanma tam olur ve alevin parlak sarı rengi kaybolur. Birçok maddenin alevi mavimsi renklidir. Genellikle karbon içeren maddelerin parlak alevleri indirgen (yetersiz yanma, oksijen yetersizliği) ve donuk alevleri (tam yanma, bol oksijen) yükseltgen niteliktedir. Bir alevin sıcaklığı yanmanın derecesine, yani oksijen miktarına ve yanan maddenin cinsine bağlıdır. Örneğin, herhangi bir madde hava yerine saf oksijenle yakılırsa oluşan alevin sıcaklığı çok daha yüksek olur. Çeşitli yanıcı gazların alev sıcaklıkları:

Advertisement
Gaz karışımı Alev sıcaklığı (°C)
Hidrojen/Hava2100
Hidrojen/Oksijen2750
Asetilen/Hava2150
Asetilen/Oksijen3100
Metan/Hava1950
Metan/Oksijen2730
Etilen/Hava1895
Propan/Hava1925
Propan/Oksijen2775
Disiyan/Oksijen5000

Yanıcı gazla hava ya da oksijen yanmadan önce birbirleriyle karıştırılarak özel bek ya da hamlaçlarda yakılır. Oksijen miktarı ayarlanarak alevin sıcaklığı değiştirilebilir. Yüksek sıcaklık istenildiğinde hava yerine oksijen kullanılmalıdır. Bu tür hamlaçlar gerek kaynak işlerinde, gerekse metallerin kesilmesinde yaygın olarak kullanılır.

Alev renklenmesi. Alkali ve toprak alkali metallerinin atom elektronlarının uyarılma enerjileri düşük olduğundan uyarılmaları için bir Bunsen bekinin alevinin sıcaklığı yeterlidir. Uyarılma sonucu bir üst enerji düzeyine geri dönerken aldığı enerjiyi ışıma biçiminde yayımlar. Bunun sonucu alev, elemente özgü bir renge boyanır. Bunun için alkali ve toprak alkali metallerinin herhangi bir tuzunun aleve tutulması yeterlidir. Örneğin, sodyum parlak sarı, lityum parlak kırmızı, kalsiyum tuğla kırmızısı, baryum yeşil, potasyum menekşe rengine boyar.

Alev makinesi. Bir yakın savaş silahıdır. Genel olarak aygıtın iki kazanı vardır. Kazanlardan birine yakıt katranı, petrolle karışık zift, makine yağları vb öteki “basınç gazı” (sıkıştırılmış iyot yada CO2) konur. Aygıt işlerken basınç gazının yaptığı 20 atmosferlik basınç, yakıtı aygıtın önündeki alev borusundan dışarı püskürtür. Bu borunun ağzına konulan ve yakıtın yaptığı basınçla kendi kendine ateş alan bir kartuştan tutuşturulur. Bu aygıtların bir asker tarafından sırtta taşman 10 kiloluklarıyla taşıt araçlarının taşıyabileceği 100 kilolukları da vardır. Alev durumu genellikle 8-10 saniyeden fazla değildir. Yaptığı alevin uzunluğu hafif aygıtlarda 20-30 m, ağır aygıtlarda 80-100 m’dir. Amerika Birleşik Devletleri 1944’ten beri benzin ya da benzerleriyle karıştırarak alev yakıtı yapmakta ve bunlarla büyük aygıtlarda 50-60 m’lik alev uzunluğu elde etmektedir. Alev aygıtını ilk kez Almanlar 1916’da Verdün’de kullandı. İkinci Dünya Savaşı’nda Amerikan ve Alman kuvvetleri yanında öteki müttefik kuvvetler tarafından da kullanılan bu aygıt, koruganlara, barınaklara saldırmak, ormanları tutuşturmak, siperleri düşmanlardan temizlemek ve sokak savaşlarında evleri yakmak için kullanıldı.

Advertisement


Leave A Reply