Alfred Binet Kimdir?

0
Advertisement

Alfred Binet kimdir? Alfred Binet hayatı, biyografisi, çalışmaları ve eserleri hakkında bilgi.

Alfred Binet; Fransız psikologudur (Nice 1857 – Paris 1911). 1871’de Paris’e giderek hukuk, doğa bilimleri, tıp ve psikoloji gibi birçok dalda öğrenim gördü. Çalışmalarını psikoloji üzerinde yoğunlaştırarak 1886 ve 1887’de hiptonizma, bilinçaltı, düşünce, kişilik ve deneysel psikoloji konularında ilk eserlerini verdi. 1892’de Sorbonne Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı yöneticiliğine atandı. 1895’te kurduğu l’Annee Psychologique {Psikoloji Yıllığı) adlı dergiyle psikolojinin alanlarına katkıda bulunmayı sürdürdü.

Alfred Binet

Kaynak : wikipedia.org

Kavrama yeteneği (intellectual capacity) için bir ölçü olabilecek beden ölümleri, el yazısı gibi etmenleri deneysel yolla inceleyerek üstün yetenekli ve geri zekâlı çocuklar üzerinde ilk kez zekâ testi (intellegence test) ve zihin testi (mental test) yöntemlerini geliştirdi. 1904’te geri zekâlı çocuklara özel sınıf oluşturmakla görevlendirildi. Arkadaşı Theodore Simon ile çocukları zihin yeteneklerine göre sınıflandıracak bir test geliştirdi. 1905’te Binet-Simon Testi adıyla çıkarılan ve daha geliştirilmiş biçimiyle, 1908 ve 1911’de yayımlanan bu test, üç ve daha yukarı yaş grubundan çocukların genel zekâsını ölçen sorularla bir zekâ yaşının (mental age) ortaya çıkarılmasını sağladı.

Başlıca eserleri: La Psychologie du Raisonement (Akıl Yürütme Psikolojisi) 1886, Etude Expérimentale de l’Intelligence (Zekânın Deneysel İncelemesi) 1905, Les İdeas Modernes sur les Enfants (Küçük Çocuklarda Zekâ Gelişiminin Ölçümü) 1910.


Leave A Reply