Algı (İdrak) Nedir?

0

Felsefede idrak ya da algı nedir ilgili olarak felsefik görüş ve bilgilerin yer aldığı yazımız.

idrakFelsefede, zihinle olan ilgisi bakımından duyum, bir duyumdan edinilen bilince «idrak» denir.

Advertisement

İnsanın gerek dışındaki gerçeklere, gerek kendi içindeki fizyolojik, ya da zihni ve ruhi olaylara karşı duyduğu fark etme, bilme, anlama duyusu idraktir. İdrakın gerçekleşmesi bazı şartlara bağlıdır. Dışa ait idrak ancak dışarıdan gelen uyarmalarla, etkilerle gerçekleşebilir. Bunun da yolu duygulardır. Görme, işitme, dokunma gibi fizik; koklama ve tatma gibi kimya yolundan tesirler, idraki uyaran dış etkilerdir.

İçe ait idrakin birtakım fizyolojik şartları vardır. Duyum organları yolundan gelen etkiler, onları beyne taşıyan sinir örgüsünün sağlığı ile ilgilidir. Sinir örgüleri belli işlerle görevlendirilmiştir, kendilerine göre mekanik alışkanlıkları da vardır. Bu alışkanlıklar bazı hallerde mahiyet değiştirebilir. O zaman, idrak gerçekleşmez, idrak vehmi gerçekleşir, doğal olmayan bir hal meydana gelir. Sinir yolları ile ilgili ruh hastalıklarının bazıları bundan dolayı ortaya çıkar.

Biz, her şeyi zaman ve mekan içinde idrak ederiz. Bir şeyi gördüğümüz, gördüğümüzü idrak ettiğimiz zaman göz yolu ile, dokunma hissinin hafızası yolu ile, belki tat ve işitme hafızası yolları ile onun bize olan mesafesini, duruşunu, katılık derecesini, biçimini, varsa sesini, kokusunu aynı anda ölçmüş, anlamış oluruz. Bunu sağlayan mekan idrakidir.

Advertisement


Leave A Reply