Algı Yanılması Nedir?

0

Algı Yanılması nedir? Algı Yanılması ile ilgili temel bilgiler. Algı Yanılması tanımı

algi-yanilmasiAlgı Yanılması öznel ya da fiziksel nedenlerle duyuların yanlış yorumlanması ve hiç bir duyum olmadığı halde düş ürünü algılama. Duyu organları yoluyla alınan duyumlar zihinde bütünleşerek yorumlandığından her görülen ve işitilen şeyin doğru olması olasılığı kesin değildir. Çevredeki türlü olayların olduğundan çok ayrı bi-çimdeyorumlanması olasıdır. Algı yanılması iki biçimde ortaya çıkar:
1) Zihinde duyumların yanlış olarak yorumlanmasına yanılsama (ilüzyon) denir. Yanılsamalar, öznel nedenlerin yanı sıra fizyolojik ve fiziksel nedenlerden dolayı da ortaya çıkar. Bir saniye içinde perdeye yansıtılan en az 20 resim hareket yanılsamasını oluşturur. Bu da fizyolojik bir yanılsamadır.
Görsel yanılsamaların birçoğu fiziksel yanılsama olup, ışık titreşimlerinin özellikleriyle açıklanır. Örneğin, suya batmış bir sopa, kırık görünür. Bu olay ışınların değişik ortamlarda yön değiştirmesiyle açıklanır.
2) Hiçbir duyum bulunmadığı halde düş ürünü olan algılamalara sanrı (halüsinasyon) denir. Bunlar, tümüyle zihnin ürettiği imgelerdir. Örneğin, çölde susuzluktan baygın düşen bir kimse dışarıdan hiçbir etki gelmediği halde, yanıbaşında bir derenin aktığını görebilir. Aynı biçimde çok yüksek ateşle sayıklayan birinin var olmayan sesler işittiğini, olmayan şekilleri gördüğünü söylemesi sanrıya örnek olarak gösterilebilir.

Advertisement

Leave A Reply