Algılama Nedir?

0

Algılama nedir? Algılama ile ilgili temel bilgiler. Algılama tanımı

AlgılamaAlgılama, duyu organları yoluyla, çevrede var olan nesne ve olayların bilincine varma süreci (idrak). Çevreden gelen etkilerin duyu organlarını uyarmasıyla oluşan sinir akımı, beyine ulaşır ulaşmaz duyum olayı ile birlikte bir algılama da oluşur. Algılamanın gerçekleşmesi, duyu organlarından gelen etkilerin beyne ulaşması koşuluna bağlıdır. Duyumların anlamlı bütünler halinde kavranması için iki olgu dikkati çeker.

Advertisement

Birincisi; algılamada beyne iletilen uyarımlar gruplar halinde örgütlenir. İkincisi; aynı zamanda bir anlam kazanır. Yalın bir uyarımı, az rastlanır durumlarda ayrıca duymak olasıdır.

Örneğin tümüyle karanlık bir odada bir tek ışıklı nokta görülebilir ya da ses geçirmez bir odada bir tek noktanın sesi duyulabilir. Bu durumlarda bile bunlar, zihinde yorumlanır. Daha önce duyulmayan garip bir ses, bilinen bir sese benzetilebilir. Ya da yepyeni bir nesne ile karşılaşıldığında, bu daha önce bilinen bir şeyle açıklanır ve anlamlandırılır. Oysa çoğunlukla, organizma bir tek uyarana değil, uyaran gruplarına tepkide bulunur. Bir nesneden bir değil, pek çok uyaranlar gelir. Bu uyaranlar anlamlı bütünler halinde örgütlenir. Yer ve biçim ilişkilerindeki değişmeler de algılamanın bir örgütlenme işi olduğunu göstermektedir.


Leave A Reply