Algol Yıldızı Hakkında Bilgi

0

Algol yıldızı ile ilgili bilgiler ve Algol Yıldız haritası

algolAlgol, Perseus takımyıldızının ikinci parlak yıldızı olup çok iyi bilinen örten çift yıldızdır. Umacı olarak da bilinir. Algol’un ışığının değiştiğini ilk kez 1669’da G. Montanan ve Maraldi buldu. Yıldızların şeytanı olarak bilinir. Bu yıldıza, İbranilar Şeytanın Başı, Çinliler ise Ceset Yığını adını vermişlerdir. Bütün bunlar yıldızın parlaklığındaki değişmelerin çok önceleri bilindiği varsayımını destekler.

Advertisement

Yıldızın Dünya’dan uzaklığı yak. 9×1014 km’dir. Işık değişiminin dönemli olduğunu ve 69 saatlik (2,87 gün) aralıklarla toplam ışığın 2,3 ve 3,5 kadir arasında değiştiğini amatör gökbilimci Goodricke 1782’de buldu. Parlak yıldız B8, sönük yıldız G4 tayf sınıfındandır. 1970’lerden bu yana yapılan araştırmalar sonucu sistemin üç yıldızdan oluştuğu kesinleşti. Görülen bölgedeki ışığının % 90’ı parlak yıldızdan, % 9’u sönük yıldızdan, % l’i de üçüncü bileşenden gelmektedir. Algol ve Algol tipi örten çift yıldızların aynı tip birer ışık eğrileri vardır. Örtme tam olmayıp parçalıdır. Örtme süresinin, çevrime göre uzun olması, bileşenler arasındaki uzaklığın, bileşenlerin boyutlarına oranla büyük olmadığını gösterir.


Leave A Reply