Ali Ekrem Bolayır Kimdir?

0

Ali Ekrem Bolayır kimdir? Ali Ekrem Bolayır hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri hakkında bilgi.

Ali Ekrem Bolayır

Kaynak : wikipedia.org

Ali Ekrem Bolayır; şairdir (İstanbul 1867-ay.y. 1937). Namık Kemal’in oğludur. Yıldız Sarayı’ndaki mabeyn kâtipliği, Kudüs Mutasarrıflığına atandığı yıla kadar sürdü (1888-1905). Valilikler yaptı, İkinci Meşrutiyet’ten sonra Galatasaray Lisesi ve Darülfünun’da öğretim görevlerini yürüttü (1923-1933); ölümüne kadar Maltepe Askeri Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Servetifünun topluluğu içinde duygu şiirleriyle göze çarptı, hece veznini denemede öncelik kazanarak savaşların getirdiği esinlerle yurtseverlik konularına yöneldi. Günlük yaşam gözlemlerini şiirleştirdi. Öğretim görevlerinin gerektirdiği bazı araştırmalara girdiyse de bir akımın ya da grubun başı olamadı, hiçbir türde üstün başarıları gözlenmedi.

Advertisement

Başlıca eserleri: Ruh-i Kemal (şiir, 1909), Zılâl-i İlham (şiir, 1909), Çocuk Şiirleri (1917), Ordunun Defteri (nazım- nesir, 1918), Şiir Demeti (1925), Vicdan Alevleri (1925); Servetifünun döneminde A. Nadir takma adıyla da tanınmıştır.


Leave A Reply