Alıcı Nedir?

0

Hem sosyal bilimlerde hem de teknik olarak alıcı nedir? ne demektir?

Alıcı, duyusal sistemde yer alan ve çevredeki değişik enerji türlerine duyarlılık gösterecek biçimde özelleşmiş hücreler. Görme ve koklama duyularının alıcıları sinir hücreleri olup beyinden; tat, işitme ve deri duyularının alıcıları ise deri hücrelerinden türemiştir. Her alıcı belirli bir enerji türüne tepki gösterir. Görsel alıcılar ışığa, koku alıcıları gaz halinde kimyasal maddelere, tat alıcıları sıvı maddelere, işitme alıcıları sese, dokunma alıcıları ise belirli mekanik uyarıcılara duyarlıdır. Bir alıcı uyarıldığında, uyarıcı enerji, elektrik enerjisine dönüşür. Bu değişme sırasında ortaya çıkan sürece dönüşüm denir. Alıcılardan oluşan bu süreç, dış dünyanın doğrudan doğruya algılanmadığını, algının alıcılarla ortaya çıkan değişimler sonucunda gerçekleştiğini gösterir. Kişi, algılamada son derece önemli bir işlevi olan alıcıların etkinlikleriyle çevreyle ilişki kurabilir.

Advertisement

Teknik anlamda ise alıcı, verici merkezden yayımlanan elektromanyetik dalgaları alarak istenilen biçimde (ses, resim, yazı vb gibi) bir çıktı oluşturan devre ya da aygıta verilen isimdir. Bir alıcının çalışma frekansı alanı ya da duyarlığı, bant genişliği olarak tanımlanır. Geniş bir frekans bandında yayımlanan dalgaların yalnız alıcı için gerekli olan bölümünün (bant genişliğinin) seçimi, süzgeç (filitre) devreleri yardımıyla sağlanır. Giriş gücünün istenen bir çıktı sağlayan en küçük değeri, ayırt edilebilen en küçük girdidir.


Leave A Reply