Alicia Keys, Empire State of Mind Çevirisi

0
Advertisement

Alicia Keys Empire State of Mind Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Alicia Keys Empire State of Mind şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Alicia Keys

Kaynak: commons.wikimedia.org

Alicia Keys – Empire State of Mind Çevirisi

 • yeah
  Evet
  Yeah I’m out that Brooklyn.
  Evet Brooklyn’in dışındayım.
  Now I’m down in Tribeca.
  Şimdi Tribeca’ya iniyorum.
  Right next to DeNiro
 • Sağımda DeNiro
  But I’ll be hood forever
  Sonsuza kadar örtüneceğim
  I’m the new Sinatra
  Yeni Sinatra’yım
  And since I made it here
  Ve onu burada yapana kadar
 • I can make it anywhere
  Hiçbir şey yapamam
  (Yeah they love me everywhere)
  (Evet onlar beni her yerde seviyor)
  I used to cop in Harlem
  Harlem’de yakalamaya alıştım
  All of my Dominicanos (Hey yo)
  Benim bütün Dominiklilerim
 • Right there off of Broadway
  Broadway’in tam dışında
  Brought me back to that McDonalds
  Bunu geri götür Mcdonalds’a
  Took it to my stash spot
  Benim sakladğım noktayı aldı
  560 State Street
 • 560 Hükümet caddesi
  Catch me in the kitchen like Simmons whipping Pastry
  Simmons gibi pasta yaparken yakala beni mutfakta
  Cruising down 8th street
  8. caddenin aşağısındaki yolculuk
  Off-white Lexus
  Beyaz olmayan Lexus
 • Driving so slow
  Öyle sürmek yavaşlatır
  (but BK, it’s from Texas!!)
  (Ama BK,Texas’tan)
  Me I’m out that BedStuy
  BedStuy’ın dışındayım
  Home of that boy Biggie
  O oğlan Biggie’nin evi
 • now I live on Billboard
  Şimdi Billboard üzerinde yaşıyorum
  and I brought my boys with me
  Ve benimle birlikte oğlanları getirdim
  Say what up to Ta-ta
  Ta-ta için naber de
  Still sipping Mai Tais
  Mai Tais’i hala yudumluyor
 • Sitting courtside
  Saha kenardında oturuyor
  Knicks and Nets give me high-5
  Knicks ve Nets ver bir 5’lik
  N**ga, I be Spiked out
  Zenci,dışarı çakılırım
  I could trip a referee
 • Bir hakemle yolculuk yapabilirdim
  …tell by my attitude that I’m MOST DEFINITELY FROM…
  …Kendisine kesinlikle benim görüşümü anlat…
  [Alicia Keys] New York!!!!
  New York!!!
  Concrete jungle where dreams are made of,
  Hayallerin yapıldığı beton orman
  There’s nothing you can’t do,
 • Yapamadığın bir şey yok,
  Now you’re in New York!!!
  Şimdi New York’tasın!!!
  These streets will make you feel brand new,
  Bu caddeler seni yepyeni hissettirecek
  the lights will inspire you,
  Işıklar sana ilham olacak,
 • Let’s hear it for New York, New York, New York
  Haydi New York New York New York için onu duyalım
  [Jay-Z] I made you hot n-gga,
  Seni ateşli zenci yaptım,
  Catch me at the X with OG at a Yankee game,
  X ile Og’nin yanki oyununda yakala beni,
 • sh-t I made the Yankee hat more famous than a Yankee can,
  Kahrolsun yanki şapkasını bir yankinin yapabildiğinden daha ünlü yaptım,
  you should know I bleed Blue, but I ain’t a crip tho,
  Kanayan maviyi bilmelisin,ama bir crip tho yok
  but I got a gang of n-ggas walking with my clique though,
  Ama takımımla yürüyen zenci gangesterleri aldım
  welcome to the melting pot,
  Çok uluslu ülkeye hoşgeldin
 • corners where we selling rocks,
  Köşelerdeki taşları satıyoruz,
  Afrika bambaataa sh-t,
  Afrika bambataa kahrolsun,
  home of the hip hop,
  Hip hopun evi,
  yellow cab, gypsy cab, dollar cab, holla back,
  Sarı araba,çingene arabası,dolar arabası,görüşürüz,
 • for foreigners it ain’t fitted act like they forgot how to act,
  Onların yaptığı hareket gibi yabancılara uyumlu hareket yok
  8 million stories out there and they’re naked,
  8 milyon öykünün dışında ve onlar çıplaktı,
  city it’s a pity half of y’all won’t make it,
  Şehre yazık sizin yarınız onu yapamayacak,
 • me I gotta plug a special and I got it made,
  Ben özel tıkamalıyım ve onun yaptığını aldım
  If Jeezy’s payin LeBron, I’m paying Dwayne Wade,
  Eğer Jeezy LeBron’a ödüyorsa,ben Dwayne Wade’e ödüyorum,
  3 dice cee-lo
  Üç zar cee-lo
  3 card marley,
  3 kart marley,
 • Labor Day parade, rest in peace Bob Marley,
  İşçi günü geçit töreni,Bob Marley barış içinde dinlen,
  Statue of Liberty, long live the World Trade,
  Özgürlük anıtı,uzun yaşa Dünya Ticaret Merkezi,
  long live the king yo,
  Uzun yaşa kral yo,
  I’m from the Empire State thats…
  Empire State’tenim…
  [Alicia Keys]
 • New York!!!!
  New York!!!
  Concrete jungle where dreams are made of,
  Hayallerin yapıldığı beton orman
  There’s nothing you can’t do,
  Yapamadığın bir şey yok,
  Now you’re in New York!!!
  Şimdi New York’tasın!!!
 • These streets will make you feel brand new,
  Bu caddeler seni yepyeni hissettirecek
  the lights will inspire you,
  Işıklar sana ilham olacak,
  Let’s hear it for New York, New York, New York
  Haydi New York New York New York için onu duyalım
 • Welcome to the bright light..
  Hoşgeldin parlak ışık…
  [Jay-Z] Lights is blinding,
  Işıklar parlıyor,
  girls need blinders
  Kızların at gözlüğüne ihtiyacı var
  so they can step out of bounds quick,
  Bundan dolayı onlar sınırdan dışarı çabucak adım atabilirler,
 • the side lines is blind with casualties,
  Yan çizgiler kayıplarla köreldi,
  who sip the lite casually, then gradually become worse,
  Kim tesadüfi şekilde,sonra aşamalı olarak,daha kötü olduğunu yudumlar,
  don’t bite the apple Eve,
  Adem elmasını ısırma,
 • caught up in the in crowd,
  İçerideki kalabalığı yakaladı,
  now you’re in-style,
  Şu an klassın,
  and in the winter gets cold en vogue with your skin out,
  Ve kışın senin derinin soyulmasıyla moda soğuklaşır
  the city of sin is a pity on a whim.
  Günahın şehri bir meraktaki merhamettir.
  good girls gone bad, the city’s filled with them,
  Kızlar bozuldu,şehir onlarla dolmuş,
 • Mommy took a bus trip and now she got her bust out,
  Anne bir otobüs yolculuğu aldı ve şimdi o ona tüydü,
  everybody ride her, just like a bus route,
  Herkes ona biniyor,aynı bir otobüs yolu gibi,
  Hail Mary to the city your a Virgin,
  Hail Mary’de senin bir Virgin’e,
 • and Jesus can’t save you life starts when the church ends,
  ve İsa kilise biterken yaşamın başlangıcını kurtaramaz,
  came here for school, graduated to the high life,
  Okul için geldin,yüksek yaşam için mezun oldun,
  ball players, rap stars, addicted to the limelight,,
  Top oyuncuları,Rap yıldızları,ilginin odak noktasına bağımlı,
 • MDMA got you feeling like a champion,
  MDMA seni bir şampiyon gibi hissettirir,
  the city never sleeps better slip you a Ambien
  Şehir hiçbir zaman seni bir Ambien’den daha iyi uyutamaz
  [Alicia Keys] New York!!!!
  New York!!!
 • Concrete jungle where dreams are made of,
  Hayallerin yapıldığı beton orman
  There’s nothing you can’t do,
  Yapamadığın bir şey yok,
  Now you’re in New York!!!
  Şimdi New York’tasın!!!
  These streets will make you feel brand new,
  Bu caddeler seni yepyeni hissettirecek
  the lights will inspire you,
 • Işıklar sana ilham olacak,
  Let’s hear it for New York, New York, New York
  Haydi New York New York New York için onu duyalım
  [Alicia Keys] One hand in the air for the big city,
  Şehir için havadaki bir el,
  Street lights, big dreams all looking pretty,
  Şehir ışıkları,büyük hayaller tamamiyle hoş bakıyor,
 • no place in the World that can compare,
  Dünyada paylaşılacak alan yok,
  Put your lighters in the air, everybody say yeaaahh
  Havadaki ışıklarını yerleştir,herkes evet desin
  come on, come,
  Haydi,gel,
  yeah,
  Evet,
  [Alicia Keys] New York!!!!
  New York!!!
 • Concrete jungle where dreams are made of,
  Hayallerin yapıldığı beton orman
  There’s nothing you can’t do,
  Yapamadığın bir şey yok,
  Now you’re in New York!!!
 • Şimdi New York’tasın!!!
  These streets will make you feel brand new,
  Bu caddeler seni yepyeni hissettirecek
  the lights will inspire you,
  Işıklar sana ilham olacak,
  Let’s hear it for New York, New York, New York
  Haydi New York New York New York için onu duyalım
  [End] (Son)


Leave A Reply