Alize Rüzgarları Nedir?

0

Alizeler (Alize Rüzgarları) dünya üzerinde nerede eser? Alize nedir? Alizelerin özellikleri hakkında kısaca bilgi.

Alizeler: kuzey ve güney yarıkürelerinde, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’un doğu bölümlerinde, subtropikal yüksek basınç alanlarından ekvatoral alçak basınç alanlarına doğru bütün bir yıl boyunca esen rüzgârlardır. Alize rüzgârları tropikler arasındaki farklı hava basınç alanlarından doğar. Her iki yarımkürede, 30° kuzey ve 30° güney paralellerindeki yüksek basınç alanlarındaki hava, ekvatoral bölgedeki alçak basınç alanlarına doğru kayar. Yerkürenin ekseni çevresinde yaptığı dönme hareketi alize rüzgârlarının doğrultusunda sapmaya neden olur. Bu sapma sonucu kuzey yarımküresindeki kuzey alizesi kuzeydoğu-güneybatı; güney yarımküredeki güney alizesi güneydoğu-kuzey batı doğrultusunda ekvatora doğru eserler. Ekvatoral alana alizeler etkisiyle sürüklenen hava buradaki orta basınç alanlarında yükselir ve troposferin üst tabakalarında ters doğrultuda esen rüzgârlara neden olur. Ters Alizeler adı verilen bu hava akımlarının nedeni ekvatoral alanların yukarı kesimlerindeki yüksek basıncın kutup bölgelerine gidildikçe azalmasıdır. Alize rüzgârlarının düşey doğrultudaki kalınlıkları ortalama 3.000 m’ dir. Bu rüzgârlar düzenli olarak, saatte ortalama 20 km hızla eserler. Coğrafi açıdan büyük önem taşıyan alize rüzgârlarının karadan esenleri yoğun kuraklıklara, buna karşın denizden esenleri sürekli ve bol oranda nem ve yağmura neden olur.

Advertisement

Leave A Reply