Alkibiades Kimdir?

0

Alkibiades Kimdir? Alkibiades hayatı, biyografisi, tarihi, Alkibiades hakkında bilgi.

Alkibiades; Eski Atinalı general ve devlet adamıdır (Atina İÖ 450 dolayları-Frigya İÖ 404).

Advertisement

Alkmaionidai ailesinden Kleinlas’ın oğlu, Perikles’in yeğeni, Sophokles’in öğrencisidir. İyi bir eğitim gördü; yetenekli bir asker, usta bir siyasetçi oldu. Kendini başkomutan seçtirerek (İÖ 421) Atina’yı güce dayalı bir politika gütmeye sürükledi, barışı bozmak için elinden geleni yaptı. Atina, Argos, Mantineia ve Elis arasında bir ittifak kurdu; Sparta ile yaptığı savaşta yenildi, sürgüne gönderilmek üzereyken Nikias ile birleşti; birlikte başkomutan oldular (İÖ 417-416). Nikias ve Lamakhos ile birlite Sicilya seferine çıktı (İÖ 415). Düşmanları dine saygısı olmadığını ve gizli Eleusis törenlerini açıkladığını ileri sürdüler; Atina’ya geri çağrıldı. Geri dönerken önce Argos’a, sonra Sparta’ ya sığınarak bütün Peloponnesoslulara açıkladı; vatan haini ilan edilerek ölüm cezasına çarptırıldı. Atina ile Sparta arasında bir denge kurmanın Perslerin çıkarlarına uygun düşeceğini ileri sürerek Küçük Asya’daki Pers Satrabı Tissaphernes ile görüştü. Sisam’a geçti. Spartalılarla savaştı ve Abydos ile Kyzikos’ta Peloponnesos Donanması’ nı yendi (İÖ 411-410).

Bu zaferlerinden sonra Atina’ya geldi ve ölüm cezası geçersiz sayıldı (İÖ 408). Persler ve Spartalılarla savaştı (İÖ 407). Savaştaki başarısızlığı nedeniyle komutanlığına son verildi, sürgün edildi; Frigya’da Pharnabazos’a sığındı; Spartalıların entrikalarıyla zehirlenerek öldürüldü.


Leave A Reply