Alkollerin Genel Yapıları

0

Alkollerin genel yapıları nasıldır? Alkollerin genel formülü, gösterilmesi, yapıları hakkında bilgi.

Alkollerin Genel Yapıları

Alkoller, hidrokarbonlardaki hidrojenlerden biri veya bir kaçının yerine hidroksil grubunun (-OH) geçmesiyle oluşurlar. Bir karbon atomuna yalnız bir hidroksil grubu bağlanabilir. Eğer hidroksil grubu birden fazla ise farklı karbon atomlarına bağlanır. Alkolün karbon atomu bir alkenil veya bir alkinil grubunun doymuş karbon atomu da olabilir ya da benzen halkasına bağlanmış bir doymuş karbon atomu da olabilir.

Advertisement

Alkoller su molekülündeki bir hidrojen yerine bir alkil grubu geçmiş gibi de düşünülebilir.

UYARI: Hidroksil grubunun bir ikili bağın doymamış karbon atomuna bağlı bulunduğu bileşiklere enoller denir.

Örnek : \displaystyle {{H}_{2}}C=CH-OH

Advertisement


Leave A Reply