Allah Kavramı İle İlgili Bilgiler

0

Allah kavramı nedir? Allah kavramı nasıl açıklanır? Allah kavramı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve Arapça Allah yazısının bulunduğu sayfamız.

Arapça Allah Yazısı

Arapça Allah Yazısı

Var olan her şeyin yaratıcısı olduğuna inanılan yüce varlıktır. Tektanrılı dinlerde bir tek Allah (c.c) vardır; çoktanrılı dinler ise hemen hemen her kudret ve kuvvet için birer «tanrı» (ilah) kabul eder.

Advertisement

Felsefede, dinlerin gösterdiği Tanrı’ya inanmayı öğütleyen görüşe «tanrıcılık» denir; dinlerin gösterdiği Tanrı’nın dışında daha başka tanrı kavramlarına inanmayı öğütleyen görüş ise «yaradancılık» diye anılır.

Müslümanlıktan önce Araplar, putlara taparlarken, bunlar arasında en yüce saydıklarına «Allah» adını vermişlerdi; öteki tanrılarına da «ilâh» (Aramice «alaha») diyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v) «Lâ ilâhe illâ’llah» (Allah’tan başka ilâh yoktur» sözü ile Allah’ın yani Tanrı’nın tekliğini ilan etmiş oluyordu.


Leave A Reply