Allah’ın İsimleri ve Anlamları (Esma ül Hüsna Tabloları) Nelerdir?

0
Advertisement

Allah’ın 99 ismi nedir ve anlamları nelerdir? Esma-ül Hüsna tabloları, Allah’ın sıfatları, isimleri ve anlamları.

esma-ul-husna-3

NoİsimArapçasıAnlamı
1AllahاللهO’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu ismin içinde toplanmıştır. Diğer bütün isimleri bu isminin fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.
2RahmânالرحمنDünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3RahîmالرحيمAhirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.
4AdilالعدلAdil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan.
5AfüvالعفوAffedici.
6ÂhirالآخرVarlığı sonrasız olan, varlığının zamansal sonu olmayan.
7AlîmالعليمHer şeyi çok iyi bilen.
8AliyyالعليUlu, yüce, üstün olan.
9AzîmالعظيمBüyüklük sahibi.
10AzîzالعزيزAziz, izzetli.
11BâisالباعثÖlüleri yeniden yaratan.
12BâkîالباقيVarlığının sonu olmayan, gelmeyen.
13BâriالبارئUmum kainatla münasip, tertipli, bir kalıptan döker gibi güzel yaratan.
14BasîrالبصيرGören.
15BâsitالباسطFerahlatan, genişleten.
16BâtınالباطنVarlığı (zâtı) gizli olan, cisim olarak görünmeyen.
17BedîالبديعÖrneksiz yaratan.
18Berrالبَرّİyilik yapan.
19CâmiالجامعToparlayan.
20CebbârالجبّارGüç kullanan.
21CelîlالجليلCelalet ve celadet sahibi, azim, mertebesi yüksek.
22DârالضارZarar veren.
23EvvelالأوّلVarlığı öncesiz olan, varlığının zamansal başı olmayan.
24FettâhالفتّاحAçan, genişlik verici.
25GaffârالغفّارGünahları çokça bağışlayan, çokça örten.
26GafûrالغفورAffeden.
27GanîالغنيZengin.
28HabîrالخبيرHer şeyden haberdâr olan.
29HâdîالهاديHidâyet verici.
30HâfıdالخافضPerişan eden.
31HafîzالحفيظKoruyucu.
32HakemالحكمHakem.
33HakîmالحكيمHer işi hikmetli olan.
34HakkالحقّVarlığı (zâtı) hiç değişmeden duran.
35HâlikالخالقYaratıcı.
36HalîmالحليمYumuşak muâmele eden.
37HamîdالحميدÖvülen.
38HasîbالحسيبHesap gören.
39HayyالحيّHer zaman diri olan.
40KābidالقابضSıkan, daraltan.
41KādirالقادرKudretli.
42KahhârالقهّارKahreden.
43KaviyyالقويّKuvvetli.
44KayyûmالقيّومAyakta tutan.
45KebîrالكبيرBüyük.
46KerîmالكريمCömert.
47KuddüsالقدّوسTertemiz.
48Latîfاللطيفİnce, letâfetli.
49MâcidالماجدŞânlı.
50Mâlik-ül Mülkمالك الملكMülkün gerçek ezeli ve ebedi sâhibi.
51MâniالمانعEngel olan.
52MecîdالمجيدŞerefli.
53MelikالملكHükümdar.
54MetînالمتينSağlam.
55Mu’ahhirالمؤخّرGeride bırakan, erteleyen.
56Mucîbالمجيبİcâbet eden.
57MuğnîالمغنيZenginleştiren.
58MuhsîالمحسيSayan.
59MuhyîالمحييCanlandıran, dirilten.
60MuîdالمعيدDöndüren.
61Muizالمعزİzzet veren.
62MukaddimالمقدّمÖne geçiren.
63MukîtالمقيتBesleyen.
64MuksitالمقسطDürüst veya tasarruflu.
65Muktedirالمقتدرİktidar sahibi.
66MusavvirالمصورTasarımlayan, şekillendiren.
67Mübdî’المبدىءVarlık veren.
68MüheyminالمهيْمنBelirleyici.
69Mü’minالمؤمنGüvenen.
70MümîtالمميتÖldüren, can alan.
71Müntakimالمنتقمİntikam alan.
72MüteâliالمتعالِHer şeyden yüce.
73MütekebbirالمتكبّرBütün ihtişamın sahibi, Büyük ve büyüklenen.[7]
74MüzilالمذلZillet veren.
75NâfiالنافعFaydalandıran.
76NûrالنورEvreni nurlandıran.
77RâfiالرافعYücelten.
78RakîbالرقيبKontrol ve gözetim altında bulunduran.
79Ra’ûfالرؤوفEsirgeyen.
80ReşîdالرشيدDoğru yola eriştiren.
81RezzâkالرزّاقRızıklandıran.
82SabûrالصبورSabırlı olan.
83SamedالصمدHer şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.
84ŞehîdالشهيدŞâhit.
85ŞekûrالشكورAz şükredene dahi çok nimet veren.
86SelāmالسلامEsenlik kaynağı.
87Semîالسميعİşiten.
88TevvâbالتوّابTövbelere kucak açan.
89Vâcidالواجدİcâd eyleyen, varlığı kendinden olan.
90VâhidالواحدEşi ve benzeri olmayan, zâtında tek olan.
91VâlîالواليEvreni ve evrende olan her şeyi yöneten.
92VârisالوارثBütün servetlerin gerçek sâhibi.
93VâsiالواسعBağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
94VedûdالودودSevilen.
95VehhâbالوهّابKarşılıksız bolca veren.
96VekîlالوكيلVekil kılınan.
97VelîyyالوليVeli, dost.
98ZâhirالظاهرYarattıklarıyla varlığı aşikâr olan.
99Zülcelâl-i vel-İkrâmذو الجلال والإكرامŞanlı ve İkrâmlı.

Tablolar,

esma-ul-husna-2

esma-ul-husna-1

Advertisement

Leave A Reply