Allah’ın Sıfatları Nelerdir

0

Allah’ın sıfatları nelerdir ve kısa açıklamaları. Allah’ın Zati Sıfatları ve Subuti Sıfatları nelerdir ve kısa açıklamaları.

Allah’ın birtakım sıfatları bulunmaktadır. Bu sıfatlar Zatî ve sübutî sıfatlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar.

Zati Sıfatlar

Advertisement

Yalnızca Allah’da bulunup diğer canlılarda bulunmayan niteliklerdir.

Vücud: Allah’ın hayali veya zihinsel olarak değil, gerçek anlamda var olmasıdır.

Kıdem: Ezeli olup, başlangıcı olmamak.

Beka: Varlığının sonu olmamak, ebedi .t olmak.

Advertisement

Vahdaniyet: Allah’ın zatında, fiillerinde ve sıfatlarında bir tek olması, eşi ve benzerinin bulunmamasıdır.

Muhalefetun li’l- havadis: Sonradan olan şeylere benzememek.

Kıyam bi nehfsihi: Var olması için başka bir varlığa ihtiyaç duymamak.

Subuti Sıfatlar

Allah’ta bulunması zorunlu olan sıfatlardır. Ezeli ve ebedi olup bu sıfatlar yaratıklardaki gibi sonradan oluşmuş değildir.

Hayat: Diri ve canlı olmaktır.

Advertisement

İlim: Bilmek anlamındadır. Allah her şeyi bilir.

İrade: Dilemek anlamındadır. Allah her şeyi irade edendir.

Kudret: Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir.

Sem: İşitmek demektir. Allah, gizli, açık, fısıltı halinde her şeyi işitir.

Basar: Allah her şeyi görür.

Kelam: Allah konuşan bir varlık oluşuna bağlı olarak peygamberlerine kitaplar göndermiştir.

Tekvin: Yaratmak yani yok olanı varlık alemine çıkarmak demektir. Allah Teala yegane yaratıcıdır._


Leave A Reply