Allah’ın Sübuti Sıfatları Nelerdir?

0

Allah’ın sıfatları üçe ayrılmıştır. Bu kısımlardan olan Allah’ın Sübuti sıfatları listesi ve tüm sübuti sıfatlarının kısaca açıklamaları

Sübuti sıfatlar zati olmayıp, zatıyla birlikte bulunan sıfatlar olup bu sıfatların zıddının da Allah için düşünülmesi mümkün değildir. Bu yüzden; ‘ Sübuti sıfatlar, Allah’ın ne aynıdır, ne gayrıdır’ denmiştir. Sübuti sıfatlar ise yedi tanedir. Bunlar:

a) Hayat

b) İlim

c) Semi’

d) Basar

e) Kudret

f) Kelam

g) Tekvin

a) Hayat:

Allah’ın diri olması demektir. Allah’ın diriliği madde ve ruhun meydana getirdiği bir dirilik olmayıp, bu diriliğin başlangıcı ve sonu yoktur. Hiçbir şeye muhtaç olmayan bir dirilikle Allah Teala alemlere hayat verir.

b) İlim:

İlim, Allah Teala’nın her şeyi bilmesidir. Allah alimdir. Olmuşu, olanı ve olacak şeyleri gerek bütün ve gerekse parça ve ayrıntı olarak bilir. O’nun ilmi her şeyi kuşatmış olup ezeli ve ebedidir.

c) Semi’:

Allah’ın işitme sıfatıdır. Gizli ve açık hiçbir şey olmasın ki O işitmesin. O’nun işitmesini hiçbir şey engelleyemez. İşitmesi için hiçbir şeye muhtaç değildir.

d) Basar:

Allah’ın görme sıfatıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadan görür. O’nun görmesini hiçbir şey engelleyemez.

e) İrade:

İrade, Allah’ın dilemesi demektir. Allah irade sahibi olup hiçbir şey O’nu bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlayamaz. Alemlerdeki tüm oluşlar ve yok oluşlar O’nun dilemesiyle olur. O sadece ‘ol’ der ve o şey de hemen oluverir.

f) Kudret:

Allah’ın her şeye gücünün yetmesi demektir. İradesiyle yöneldiği her şeyi kudretiyle var eder veya yok eder. Allah’ın kudreti ezeli ve ebedidir, varlığı ve yokluğu mümkün olan varlıklara yönelir.

g) Kelam:

Allah’ın konuşması demektir. Bu konuşma harf, kelime, cümle ve ses olmaksızın oluşur. Kur’an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatının tecellisidir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim ehl-i sünnet alimlerine göre mahluk (yaratılmış) değil, ezelidir.

h) Tekvin:

Allah’ın yaratma, yoktan var etme sıfatı olup, ezelidir. Yaratmak gibi, rızık vermek, azap etmek, diriltmek, öldürmek gibi bütün fiiller tekvin sıfatına bağlıdır.


Leave A Reply