Allah’ın Zati Sıfatları Nedir?

0

Allah’ın zati sıfatları nelerdir? Allah’ın zati sıfatlarının maddeler halinde sırlandığı ve açıklandığı yazımız.

Allah(c.c.)’ın zati sıfatları demek sadece Allah(c.c.)’a ait olan yani sadece Allah(c.c.) zatına mahsus bir şekilde var olan ve Allah(c.c.)’ın yarattıklarından herhangi birine verilmesi kati suret ile ne mümkün, ne de caiz olan sıfatlardır. Bu sıfatlar 6 tanedir ve kısaca aşağıda açıklanmıştır.

Advertisement

1-) Kıdem : Bu sıfat, Allah(c.c.)’ın varlığının herhangi bir geçmişinin var olmadığını anlatır. Allah(c.c.) ezelden beri vardır ne bir şeyler var iken ne de ortada henüz herhangi bir şey yok iken Allah(c.c.) vardı.

2-) Vücud : Allah(c.c.)’ın varlığını işaret eden bir sıfattır. Allah(c.c.) her zaman var olmuştur. Olmadığı bir an, bir zaman düşünülemez.

3-) Beka : Allah(c.c.)’ın varlığının herhangi bir sınırı yoktur. Kıyamet kopsa da, her şey yok olsa da, O hep var olacaktır.

4-) Vahdaniyet : Allah(c.c.) birdir. Allah(c.c.)’ın ne bir eşi, ne de bir benzeri vardır.

Advertisement

5-) Muhalefetün Li’l-havadis : Allah(c.c.) sonradan olma, sonradan yaradılan hiçbir şeye benzemez. Bu sıfat bu durumu anlatmaktadır.

6-) Kıyam Binefsihi : Allah(c.c.)’ın varlığının hiç bir şeye muhtaç olmadığı, kudretinin herhangi bir şeye muhtaç olmadığını anlatan bir zati sıfattır.


Leave A Reply