Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir? Listesi ve Açıklamaları Nasıldır?

0
Advertisement

Allah’ın sıfatları üçe ayrılmıştır. Bu kısımlardan olan Allah’ın Zati sıfatları listesi ve tüm zati sıfatlarının kısaca açıklamaları

Allah

Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir?

Allah’ın zatıyla birlikte olan, O’ndan ayrı kabul edilmeyen sıfatlardır. Bunlara ‘Selbi’ (tenzih ) sıfatlar da denir. Bunlar, Allah’ın yüceliğine, kemaline aykırı, ters gelen sıfatları O’ndan kaldırdığı ve bütün noksan sıfatlardan tenzih ettiği için bu adı almıştır. Zati sıfatlar altı tanedir.

Bunlar:

a) Vücud

b) Kıdem

Advertisement

c) Beka

d) Vahdaniyet

e) Muhalefetün li’l havadis

f) Kıyam binefsihi

a) Vücud:

Bu sıfat, Allah’ın var olduğunu ifade eder. Buna ‘ sıfat-ı nefsiye’ de denir. Allah olmasaydı hiçbir şey var olmazdı. Kainat O’nun varlığına bir delildir. Hiçbir şey ne kendi kendine var olabilir ve ne de yok olabilir. Allah’ın varlığının kendinden ve zorunlu olması nedeniyle O ‘ Vacibu’l-vücud’ dur. Yani varlığın zıddı olan yokluk, Allahü Teala için düşünülemez.

b) Kıdem:

Kıdem, Başlangıcı olmamak demektir. Allahü Teala’nın öncesi ve başlangıcı yoktur. O ‘ Vacibu’l- vücud’ olması nedeniyle kadim ve ezelidir.

Advertisement
c) Beka:

Sonu olmamak demektir. Her şey yok olduktan sonra Allah’ın varlığı yine devam edecektir.

d) Vahdaniyet:

Allah’ın bir tek olması demektir. Allah, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tektir. Allah’ın zatı cüz ve parçalardan oluşmamıştır, cisim değildir, eşi ve benzeri yoktur. Yarattıklarına benzemez. Allah’ın sıfatları da, yarattıklarının sıfatlarına benzemez. Fiillerinde tek oluşu, yaratmada tek olması demektir. Yoktan var etme anlamında yaratma Allah’a aittir.

İnsanların Allah’ın yanında kendi zanlarına dayanarak başka ilahlar da edinmişlerdir. Buna ‘ Şirk ( ortak koşma )’ denir. Bunu yapana ‘müşrik’ denir. Şirk koşma iki türlü olabilir:

• Allah’ın yanında başka bir varlığı da ilah olarak kabul etmek.

• İbadet ve amellerde Allah’ eş ve ortak koşmak. Amellere riya ve gösteriş karıştırmak.

e) Muhalefetün li’l havadis:

Allah’ın sonradan yaratılan hiçbir varlığa benzememesidir. Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de Allah’a benzemez.

f) Kıyam binefsihi:

Varlığı kendisinden olmak demektir. O’nun varlığı kendinden zorunlu olup başkasından değildir. Allah’tan başka var olanların varlığı kendinden olmayıp Allah’tandır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.

Kısaca açıkladığımız bu zati sıfatların zıddı Allah Teala için düşünülemez.


Leave A Reply